E(urope) U(nited) Leaders – Makedonie

single-image

Termín konání: 2.-10. květen 2014

Místo konání: Struga, Makedonie

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1.2. tréninkový kurz

Účastníci: Julie Smilnická, Michal Sikora, Veronika Ďuranová, Zuzana Jurgová

Účastnící se země: Makedonie, Rumunsko, Černá Hora, Chorvatsko, Srbsko a ČR

Report z projektu:

Do Strugy sme dorazili 2.mája poobede ako jedny z prvých účastníkov. Po ubytovaní sa v hoteli Biser sme ocenili voľný večer, kedy sme mohli nabrať sily pripraviť sa na týždeň plný aktivít a tímovej práce. Večer sme stmelili český tím, keďže sme sa predtým nepoznali a dohodli sa na príprave prezentácie a spôsobe, akým sme chceli krajinu reprezentovať.

Ďalší deň sa niesol v duchu zoznamovania a stmeľovania kolektívu. Tieto aktivity mala na starosti predovšetkým Katarína z týmu organizátorov a donútili nás rozpohybovať nie len telá, ale aj mozgy pri snahe zapamätať si mená a záľuby viac ako 30 účastníkov. Šťastnou náhodou sme sa stretli ako aktívna skupina zostavená väčšinovo z vysokoškolských študentov alebo absolventov, s výbornou úrovňou angličtiny, vďaka čomu sme sa rýchlo spriatelili a zdieľali početný skúsenosti zo života a obdobných európskych projektov. Večer sa k nám pridal aj Jovan, ktorý sa mal stať v nasledujúcich dňoch naším trénerom a expertom na problematiku Európskej únie a občianstva.

Štruktúra nasledujúcich dní bola presne daná a všetky témy boli prednášané interaktívnou formou, kedy sme v meniacich  sa tímoch predstavovali históriu EU, čo to znamená byť občanom jednotlivých krajín a ako nás formujú naše skúsenosti ako súčasť EU. Okrem jednej búrlivej diskusie s politickým podtextom sme väčšinu energie a informácií prezentovali formou plagátov, koláží či prehrávaním menších pantomím.

Najzaujímavejšou časťou mimo presne vytýčený program boli nepochybne pre všetkých účastníkov spoločenské večery. Tieto boli naplnené prezentáciou krajín jednotlivých účastníkov, doplnených o ukážky typického jedla a nápojov, či dokonca národných tancov. Náhoda chcela, že medzi účastníkmi sa vyskytli profesionálni tanečníci zo Srbska a preto sme sa mohli vidieť kultúrne ukážky na vysokej úrovni.

Jeden deň bol venovaný organizovaného výletu do neďalekého mesta Ohrid, ktoré patrí medzi najväčšie pýchy Macedónska. Dozvedeli sme sa veľa o histórií mesta i krajiny, prezreli si pamätihodnosti a ochutnali miestnu kuchyňu.

Záverečným výstupom celého tréningu sa stala práca troch častí, kedy sme vytvorili hry prezentujúce Európsku úniu pre priľahlú strednú školu, natočili a zostrihali krátke promo video a vytvorili  kniha plnú informácií a fotiek mapujúcich našu týždennú činnosť v Macedónsku.

Veronika Ďuranová

Možná se ti bude líbit