Female Labor Force Participation on the Basis of Gender Equality – Turecko

single-image

Termín konání: 21. listopad – 1. prosinec 2016

Místo konání: Ankara, Turecko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím pročtěte si info-pack.

Účastníci: Jiří Guth Jarkovský, Petra Špiková

Hostitelská organizace: Women and Young Enterprise Center Association

Účastníci se země: ČR, Chorvatsko, Itálie, Slovensko, Turecko, Řecko, Německo, UK, Španělsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko

Report z projektu:

Tréningový kurz s dlouhým názvem Female Labor Force Participation on the Basis of Gender Equality se konal v Turecké Ankaře mezi 21. listopadem a 1. prosincem roku 2016. Zúčastnili se ho účastníci ze Slovinska, Česka, Polska, Spojeného Království, Francie, Německa, Španělska, Rumunska, Lotyšska, Portugalska, Řecka, Turecka, Maďarska a Itálie (z každé země 1 – 3 účastníci). Aby té diverzity nebylo málo, tak jeden z Lotyšů byl původem Rus, jedna Italka byla původem Palestinka a jedna Slovinka byla původem Jordánka.

 

Téma projektu je v podstatě vysvětleno v jeho názvu. Cílem je na základě ideí rovnosti pohlaví zvýšit participaci žen na trhu práce (a s tím související boření stereotypů o ženě pečující o domácnost). Jedná se o téma složité a na organizátorech navíc byla vidět jistá nezkušenost. Některé aktivity tak byly trochu nudné, jiné se pak dotýkaly tématu jen okrajově (či jen jeho části – dělali jsme aktivity na „entrepreneurship“ a dělali jsme aktivity na „gender equality“, ale nějak moc jsme to nespojili do sebe). Na druhou stranu mnoho aktivit bylo záživných a přínosných – zvlášť ty, kde se hovořilo mezi účastníky. Ohromná diverzita původů účastníků (nehledě na diverzitu věkovou a profesní) přinášela ohromnou diverzitu názorů a úhlů pohledu, což způsobilo, že vzájemné diskuze (navíc o zajímavých a důležitých tématech) byly velice přínosné a záživné.

 

Jestliže program přinesl drobná zklamání, pak všechny ostatní aspekty projektu byly naopak dokonalé. Ubytování (a stravování) bylo fantastické, organizátoři byli vstřícní, časový rozvrh byl vyvážený, národní večery byly zábavné a ač toho Ankara nemá příliš co nabídnout, tak jeden den strávený objevováním města se jistě vydařil. A to ani nemluvím o účastnících, kteří byli samozřejmě suproví i mimo formální program tréningového kurzu. Už nyní plánuji, kdy koho z nich navštívím při svých cestách po Evropě.

Jiří Guth Jarkovský

Možná se ti bude líbit