Inclusive Employability and Entrepreneurship Youth Work — Srbsko

single-image

Termín konání: 14.-22. září 2018

Místo konání: Mali Iđoš, Srbsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Přečtete si info-pack 

Účastníci: Tomáš Cieslar, Tereza Jirásková, Andre Zakuťanský

Hostitelská organizace: Centre for Non-formal Education and Lifelong Learning (CNELL)

Report z projektu:  

Projekt byl organizován neziskovou organizací CNELL. Probíhal v objektu Salaš Katai, která leží kousek od malé srbské vesničky Mali Iđos. Vše se tedy odehrávalo v přírodě, bez typických zvuků města. Účastníci pocházeli především se zemí Balkánu a dohromady nás bylo dvacet.

Koncept projektu spočíval v dopoledních a odpoledních lekcích, které byly prokládány dostatečným časem k odpočinku, ke vstřebání nových informací a možností trávit volný čas společně.

Od samého začátku vše probíhalo v naprosto uvolněné atmosféře, kterou podporovali především sami organizátoři a za to jim patří velký dík. Jednotlivé lekce byly koncipovány tak, aby se mohli zapojit všichni účastníci, pocházející z různých podmínek, kultur a zvyků. Lektoři dávali velký důraz na společnou diskuzi a vždy zde byl prostor sdílet své názory.

Společně jsme rozebírali témata, jako jsou inkluze, podnikavost, nezaměstnanost, pracovní příležitosti atd. Učili jsme se novým strategiím, které souvisí s organizací času, schopností plánovat a stanovovat si priority. V neposlední řadě nám byl hlouběji představen projekt Erasmus+ s jeho možnostmi a potenciály.

Vše však nebylo „jenom“ o učení se. Zábava obvykle končila v pozdních nočních hodinách (ranních hodinách), kdy ji přerušilo kokrhání kohoutů z tamní farmy. Je však možné, že kokrhali, protože si, chudáci, moc nezdřímli, vzhledem ke kvalitní porci balkánské hudby, zpěvu a hlasitých hovorů. Byl zde také prostor se na jeden den vydat „zpět do civilizace“ a poznat druhé největší město Srbska – Novi Sad.

Celou zkušenost hodnotím velmi pozitivně a rozhodně bych něco podobného doporučila všem, kteří se nebojí poznávat, a to nejen ostatní, ale především sebe.

Tereza Jirásková

Možná se ti bude líbit