Fit to Work – Moldavsko

single-image

Termín konání: 11.-19. duben 2014

Místo konání: Balti, Moldavsko

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1.2. tréninkový kurz

Účastníci: Markéta Bartoníčková, Julie Smilnická, Alexandra Pohoževa

Účastnící se země: ČR, Španělsko, Itálie, Arménie, Turecko, Moldavsko, Ukrajina, Gruzie

Report z projektu:

Projekt Fit to Work se konal v Balti, v druhém největším městě Moldavska, které je kulturním a hospodářským střediskem na severu země (ovšem s ohledem na její vyspělost). Město nám sice nemělo příliš toho co nabídnout, ale bezvadný kolektiv a super program, který se tam sešel za neformálním vzděláním, to absolutně vykompenzoval.

Já, Markét a Saša jsme strávily devět skvělých dní se spoustou skvělých lidí. Projektu se z členských zemí EU účastnily Česka republika, Španělsko, Itálie. Dále zde pak byli účastníci z Turecka, Arménie, Gruzie, Ukrajiny a samozřejmě z Moldavska, jakož to pořádající země.

Ubytovaní jsme byli v celkem příjemném hotelu Tineretea, který ležel kousek od centra města. V jeho konferenční místnosti pak probíhaly semináře a veškeré ostatní aktivity.

Jak už název může prozrazovat, projekt byl zaměřen na téma nezaměstnanost. Diskutovali jsme, proč mají mladí lidé problém na trhu práce, jaké jsou jejich možnosti a kde nebo jak hledat řešení. Věnovali jsme se psaní životopisů. Simulovali jsme pracovní pohovory, jak by správně měly vypadat. Čeho bychom se během nich měli vyvarovat a co naopak vyzdvihnout. Analyzovali jsme to samozřejmě i z druhé strany a debatovali jsme o někdy absurdních nebo diskriminačních otázkách ze strany zaměstnavatelů, na které bychom měli mít právo neodpovídat. Dále pak během jednoho cvičení jsme se v několika týmech proměnili v některé instituce či subjekty (jako VŠ, střední školy, municipalita, rodiče, město, NGO, vláda atd.) a navrhovali jsme naše řešení pro naši budoucí vzájemnou spolupráci, která by vedla ke snížení nezaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti mladých lidí. V závěru projektu jsme se pak účastnili workshopu, v jehož první části jsme se seznamovali o Erasmus + a jeho všech možnostech, které bychom mohli využít. V druhé části pak zazněly informace o tom, jak bychom mohli uspořádat svůj vlastní projekt, co je pro to vše potřeba a jak vůbec vyplnit danou přihlášku. Obecně byl program celého týdne bezvadně našlapaný. Byl skvěle zorganizovaný, cvičení, diskuze, workshopy a další na sebe postupně a logicky navazovaly. Za super program a jeho úspěch patří velký dík všem třem organizátorům Valentině, Andrejovi a Iloně! Všichni byli nesmírně inspirativní osobnosti a bylo velmi příjemné se s nimi setkat a potkat je!

I k tomuto projektu, tak jako téměř ke každému, patřily tzv. Intercultural nights. Všichni jsme tak měli možnost poznat a ochutnat kousek cizí země s jejími zvyky a tradičním jídlem. Bylo to fajn a někdy i moc chutné!

 

Projekt v Moldavsku byl opět zase jeden z velmi povedených, na které člověk nezapomene a zážitky z něho si uchová a dokonce s některými lidmi nepřestane být v kontaktu! Proto, jestli si nejste jistí, máte strach z něčeho nového a stále přemýšlíte, zdali se nějakého projektu zúčastnit, mám pouze jednu radu. JUST DO IT! 

Julie Smilnická 

Možná se ti bude líbit