From Youth Climate Voice to Youth Climate International Action — Rakousko

single-image

Program a akce: Erasmus+ Mládež, klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Tauchen, Rakousko

Termín konání: 2.—8. květen 2022

Prosím přečtete si info-pack.

Hostitelská organizace: Youth and Environment Europe

Účastnící se země: ČR, Rakousko, Estonsko, Francie, Maďarsko, Itálie

Hostitelská organizace: Youth and Environment Europe

Český tým: Jakub Zamouřil, Zuzana Drahotová, Petra Stračiaková, Sara Chehade

Report z projektu: 

Tréninkový kurz s názvem From Youth Climate Voice to Youth Climate International Action se konal v Rakousku, přesněji v malé vesnici Tauchen. 

Projektu se účastnilo kolem 15 lidí. Za český tým jsme jeli 4. Zbytek skupiny pocházel z Itálie, Rakouska, Španělska, Francie, Irska, Estonska a dokonce i Bolívie. Byly jsme velmi rozmanitou skupinou a hladký průběh kurzu zajišťovala organizace YEE. 

Pobytu v Rakousku již předcházely dvě části celého projektu. První se konala na přelomu ledna a února v Estonsku a nesla název Time for YOUth to Speak Climate. Druhou částí poté byly on-line konzultace, které probíhaly v mezidobí. Ty měly za účel nás připravit na poslední část. 

Zpočátku jsme se všichni seznámili jak sami se sebou, tak i s programem. Poté jsme měli několik naučných hodin, které se díky hezkému počasí mohly konat i venku. Naučili jsme se pracovat s programem Canva, jaké sociální sítě používat pro efektivní kampaň a seznámili jsme se i s jinými úspěšnými projekty. 

Pak nastal čas odvést náš kus práce – vymyslet on-line environmetální kampaň. Rozdělili jsme se do týmů a každý dostal nějaký úkol. Nakonec jsme pracovali všichni společně a dolazovali detaily. 

Teď je naším závazkem vést tuto kampaň v následujících 3 měsících. A jak se nám to vyvedlo? No, to po spuštění budete muset posoudit sami. 🙂 

                                                                                                                   Zuzana Drahotová

Možná se ti bude líbit