Youth for Green Future — Maďarsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Balatonszárszó, Maďarsko

Termín konání: 23. listopad—1. prosinec 2023

Český tým: 1 účastník

Přečtete si info-pack

Hostitelská organizace: MeOut Group

Report z projektu:

Ve dnech 23.11.2023 až 1.12.2023 se konala mezinárodní výměna mládeže v Maďarsku, v obci Balatonszárszó, na jižním břehu jezera Balaton. Název „projektu – Youth for green future“ již sám o sobě mnohé vypovídá – akce byla laděna environmentální tématikou, na jejíž obsahu se podílel především náš zkušený facilitátor Jannes, sami účastníci měli rovněž možnost podělit se v průběhu akce o vlastní zkušenosti a znalosti a předat je dál při čase vyhrazeném právě pro uvádění programů. Dohromady se nás na akci sešlo asi 25 účastníků z Albánie, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Gruzie a Chorvatska.

První den byl příjezdový. Mnozí účastníci využili do cílové destinace přímé vlakové spojení z Budapešti, jedna dodávka přivezla nejvzdálenější účastníky z Vídeňského letiště.

První programový den byl věnován seznámením, icebreakerům, teambuildingovým aktivitám, zarámováním našich očekávání a potřeb a prvním workshopům, které byly zaměřeny na průzkum energeticky úsporných řešení v budově a v okolí – budova, ve které se projekt odehrával, byla z jižní strany prosklená, což zabránilo zvýšeným únikům energií bez potřeby svícení, fotovoltaika na střeše pokryla většinovou spotřebu energie celé budovy; pro splachování záchodů byla používána voda z jezera. Budova byla vybavena dvěma desítkami jízdních kol, které nám byly volně k dispozici pro snazší mobilitu ve vesnici a okolí. Další dny byly zaměřené na hlubší vnímání a diskutování o dlouhodobě udržitelných řešeních – například s Maďarem Szábó, který se zasadil o výše uvedená opatření v budově, při diskusních aktivitách na téma „Zelená“ v našem vlastním kontextu. Prezentovali jsme příklady zdárných řešení ze všech zúčastněných zemí a zároveň jsme se snažili najít dlouhodobě únosná řešení např. Pro nakládání s odpady, znečištění ovzduší nebo problémy v dopravě. Při průzkumu vesnice jsme se zaměřovali na jednotlivé aspekty a později o nich opět diskutovali. Dva po sobě jdoucí večery byly věnovány prezentacím našich zemí, kde jsme se vzájemně obohacovali, čím jsou naše země výjmečné, nasdíleli si lidové tance, ochutnali domácí speciality a zasmáli se při odtajení správných odpovědí nachystaných kvízů.

Mezi další aktivity, které následovaly v průběhu dní, patřily například propojování dlohodobě udržitelných sítí, propojení mezinárodních organizací zabývajících se podobnými zájmy, objevení knihy „zelených praktik“, brainstorming projektů, které bychom rádi sami uskutečnili, sdílení ekopraktik při práci s mládeží, a mnohé další. Aktivity v přednáškových místnostech se prolínaly s aktivitami venkovními – společnými silami jsme vysadili několik stromů v nejbližším okolí.

Mezi jednu z oblíbených aktivit patřil workshop o tom, jak správně prezentovat na sociálních sítích, jak získat vyšší sledovanost příspěvků zabývajících se ochranou životního prostředí před hromadou senzací, které na sociálních sítí často běží a jak celkově zvýšit povědomí mezi laickou veřejností o této problematice. Rovněž jsme se učili o tom, jak vybrat ideální prostor pro pořádání tréninkových kurzů a výměn mládeže, kde  budou zohledněny všechny environmentální aspekty (lokalita, doprava, stravování, logistika, okolí a další).

V průběhu výměny mládeže bylo několik otevřených bloků, kde jsme se vzájemně učili jeden od druhého a to napříč rozličnými oblastmi. Mezi aktivitami uváděnými účastníky byly například prezentace z oblasti geoinformačních technologií, lesnictví, malování nebo jógy.

V programu nechybělo ani divadlo, resp. Pantomima v environmentální tématice.

Rád bych poděkoval organizaci EYCB za možnost být jedním z účastníků této maďarské výměny mládeže. Poděkování dále patří organizaci MeOut za uspořádání akce, a našemu trenérovi a facilitátorovi Jannesovi, který zaštiťoval většinu aktivit a který s námi trávil i volný večerní čas. Přestože jsem člověk, který se ochranou životního prostředí profesně i volnočasově aktivně zajímá – tato zkušenost mi umožnila ponořit se do enviromentálních témat ještě více a prohloubit v nich znalosti, obzvlášť v mezinárodním (globálním) kontextu. Díky za tuhle příležitost.

Lukáš V.

 

 

 

Možná se ti bude líbit