Green Innovators — Portugalsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Braga, Portugalsko

Termín konání: 10.—19. září 2023

Český tým: 5 účastníků (ve věku 18—30 let) + 1 group leader (ve věku 18+) 

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €360 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: SYnergia Portugal

Popis projektu:

The Youth Exchange „Green Innovators“ is a project organized by Synergia Braga, which brings together young people interested in becoming innovators and social entrepreneurs focused on environmental solutions, allowing the exchange of ideas and collaboration to drive positive change.

The project aims to foster a community of environmentally-minded young people who are passionate about finding innovative solutions to address environmental challenges. By facilitating knowledge sharing and collaboration, the „Green Innovators“ project encourages participants to explore and develop sustainable initiatives.

Through workshops, discussions, and hands-on activities, participants will have the opportunity to enhance their entrepreneurial skills, creative thinking, and problem-solving abilities. They will also gain insights into various environmental issues and learn about successful projects and initiatives implemented by their peers.

The exchange program creates a supportive environment that encourages participants to think critically, challenge existing norms, and come up with groundbreaking ideas. It fosters a sense of community and provides networking opportunities for future collaborations and partnerships.

The ultimate goal of the „Green Innovators“ project is to empower young individuals to become agents of change and drive  positive environmental impact in their communities. By providing a platform for knowledge exchange, collaboration, and skill development, the project aims to inspire and equip participants to create a more sustainable future.

Možná se ti bude líbit