GREENCLUDED: Your Youth Event Greener — Maďarsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Balatonszárszó, Maďarsko

Termín konání: 18.—26. leden 2024

Český tým: 5 účastníků (ve věku 18+

Přečtete si info-pack

Hostitelská organizace: MeOut Group

Report z projektu:

Naše rozmanitá mezinárodní skupina:

 • Georgia
 • Slovakia
 • Croatia
 • Bosnia
 • Czechia
 • Turkey

O našem projektu:

 • Problémy týkající se životního prostředí ovlivňují každého z nás, překračují hranice a jazykové bariéry. Mladší generace, která čelí následkům změny klimatu, projevuje aktivní zájem o životní prostředí. Abychom na to odpověděli, je nezbytné provést změnu postojů k přírodě a znečištění. Tento vzdělávací program poskytuje prostor pro spolupráci aktivních mladých lidí, kteří mohou sdílet své zkušenosti a zapojit se do aktivit, jež posilují jejich povědomí o environmentálních výzvách.
 • Zakořeněný v neformálním vzdělávání, program zahrnuje workshopy, hry a spolupracující aktivity, s cílem vybavit účastníky praktickými dovednostmi pro zelený aktivismus. Jeho hlavním záměrem je podporovat přístup k udržitelnému životnímu stylu a povzbuzovat mladé lidi k aktivnímu zapojení do ochrany životního prostředí.

Projekt:

 • Porozumění klíčovým aspektům, jako jsou základní otázky, techniky, nástroje, trendy a řešení při organizaci ekologicky orientovaných událostí, zahrnující povědomí o globálních environmentálních výzvách a dopadech změny klimatu, představuje klíčový prvek naší skupiny. Naše mise spočívala v získávání znalostí a sdílení udržitelných postupů v oblasti dopravy, kancelářských aktivit, recyklace a opakovaného využívání materiálu.
 • Rozvíjeli jsme dovednosti efektivní komunikace, týmové spolupráce, kritického myšlení a řešení problémů, abychom mohli vytvářet ekologicky šetrná řešení v různorodých prostředích. Věnovali jsme pozornost podpoře odpovědného přístupu, propagaci udržitelné spotřeby a výroby, a zasazovali jsme se o ochranu životního prostředí v rámci komunit. Vychovávali jsme postoj neustálého učení a zvědavosti ohledně životního prostředí.
 • Jedním z příkladů našich aktivit byl kulturní večer, kde každá země prezentovala své tradice, jídlo, nápoje a zajímavosti. Zažili jsme mnoho inspirativních workshopů, které pořádala místní komunita, například výrobu náramků z různých materiálů a výtvarné aktivity s hlínou. Nezapomenutelným momentem byl také workshop akro jógy, který nám ukázal krásu důvěry ve skupině a uzavřel naše projektové setkání.

Naše poslání:

 • V naší rozmanité skupině se nachází mnoho jednotlivců, kteří pracují s mládeží nebo sdílí vášeň a touhu stát se aktivními pracovníky v oblasti mládežnických aktivit. Jeden z hlavních směrů naší kolektivní snahy spočívá v osvojování a sdílení udržitelných praktik napříč různými oblastmi, jako jsou doprava, kancelářské procedury, aktivity, recyklace a opakované využívání materiálu.
 • V rámci naplňování našich cílů jsme se angažovali v různorodých výukových formách, jako jsou interaktivní workshopy, které pořádá místní komunita, a prozkoumávání okolí prostřednictvím pěších výletů a inspirativních procházek. Důraz klademe na aktivní sdílení užitečných strategií, které směřují k efektivnímu snižování našeho uhlíkového otisku.
 • Naše vzdělávací iniciativy nejsou pouze o předávání informací, ale také o vytváření prostoru pro diskusi, vzájemného učení a vzájemného obohacování o nové perspektivy. Jsme přesvědčeni, že vývoj udržitelných postupů a myšlení vyžaduje aktivní účast a spolupráci, a právě to se snažíme podporovat ve všem, co děláme. Jeden z nejlepších momentů:
 • Jedním z momentů které nezapomene byl výšlap, který jsme mohli podpořit našimi vstupy, pokud v něčem dobří a mělo to souvislost s tématem a chtěli jsme to sdílet. Měli jsme například úvod do námořních studií a prezentaci o stromech/ lesech a vůdcovství.

Kryštof G.

Možná se ti bude líbit