Home Sweet Home – Estonsko

single-image

Termín konání: 18.-28. červenec 2016

Místo konání: Laulasmaa, Estonsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Předprojektové přípravné setkání (tzv. APV = advance planning visit), kterého se zúčastnil group leader české skupiny: 19.-20. červen 2016

Prosím pročtěte si info-pack 

Účastníci: Adéla Kalusová, Lýdia Rosová, Petr Holeček, Sebastián Čarek, Tereza Márová

Group leader: Jiří Guth Jarkovský 

Účastnící se země: ČR, Estonsko, Turecko, Litva, Itálie

Hostitelská organizace: MTÜ SHIA

Report z projektu: 

Přečtěte si dva blog příspěvky Adély Kalusové na jejím blogu: 

O projektu vyšel také článek Adély Kalusové v online žurnálu Ostravské univerzity OU @livehttp://alive.osu.cz/blog/e-projekt-o-migracich-v-estonsku/.

_________________

Mezi 18. a 28. červencem se v severním Estonsku poblíž vesničky Laulasmaa konala výměna mládeže s názvem Home Sweet Home.

Projektu se účastnilo celkem 30 lidí – šest z každé ze zemí: Itálie, Turecko, Estonsko, Litva a samozřejmě ČR. Tématem byli uprchlíci a osoby bez státní příslušnosti.

Kromě dvou jednodenních výletů se celý program odehrával na místním tábořišti obklopeném estonskými lesy, asi kilometr od moře, kam jsme čas od času chodili na pláž.

Specifikem tohoto projektu bylo, že všechen program byl rovnoměrně rozdělen mezi národní týmy a každá aktivita tedy byla organizována někým z účastníků. Pro některé toto bylo nemilé překvapení, pro mnohé to znamenalo obětování volného času přípravě jejich workshopu, ale zároveň to jistě pomohlo protrénovat organizační a prezentační schopnosti většiny účastníků.

První den jsme ještě věnovali poznávacím hrám a teambuildingu (který jsme připravovali my!), ale pak už se program rozjel naplno. Jednak jsme se zabývali obecnějšími tématy, jako například tím, jak ve společnosti fungují stereotypy, jak prezentují média konroverzní témata a jak správně debatovat (i s praktickou ukázkou). Také jsme se ale věnovali přímo tématu uprchlíků – sledovali jsme dokument o utečeneckých táborech, navzájem jsme si přednášeli o situaci v konkrétních zemích, o administrativním procesu vedoucímu k získání azylu a Litevci dokonce zorganizovali několikahodinovou simulaci pro ostatní účastníky, jejíž cílem bylo vcítit se skutečně do role uprchlíků na útěku ze své země.

Pro mnohé účastníky ale největší zkušeností byly již dříve zmíněné jednodenní výlety. První z nich byla exkurze do estonského uprchlického centra ve vesnici Vao. Kromě prohlídky samotného centra nám místní personál umožnil přímo pohovořit se třemi uprchlíky tam ubytovanými o jejich cestě a o plánech do budoucna.

Výlet do Tallinnu byl zpestřen návštěvou estonského ministerstva sociálních věcí, kde jsme diskutovali s jeho zástupci (a se zástupci ministerstva vnitra) o situaci v Estonsku a s tím souvisejících tématech.

Náročný program byl samozřejmě odlehčen již tradičními národními večery, jež byly tentokrát navíc prokládány tradičním saunováním. K tomu všemu jsme na místní pláži potkali relativně slavného estonského umělce žijíciho v Laulasmaa, který nám na poslední večer připravil prohlídku svého ateliéru.

Na Home Sweet Home jsem jel s cílem rozšířit si povědomí o problematice uprchlíků, něco užitečného se naučit, poznat nové přátele a celý projekt si užít. Všechna tato očekávání se více než naplnila a jsem si jistý, že nejsem jediný, kdo se cítí stejně.

Jiří Guth Jarkovský, group leader českého týmu

Možná se ti bude líbit