Make Sense of the News — Slovinsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Salovci, Slovinsko

Termín konání: 24. duben—5. květen 2023

Český tým: Martin Kotrle (GL), Alexandra Polášková, Kateřina Víchová, Tomáš Piškule, Veronika Bulířová, Filip Šimek 

Přečtete si info-pack

Hostitelská organizace: Association Connect

Report z projektu:

Projekt s názvem Make Sense of the News se konal v období od 24. dubna do 5. května v malebné vesnici Šalovci, obklopené nádhernou přírodou. Účastnili se ho zástupci ze šesti zemí: České republiky, Slovenska, Bulharska, Polska, Španělska a Slovinska.

Hlavním cílem projektu bylo připravit účastníky na vliv médií a naučit je adekvátně reagovat na informace, které prostřednictvím médií přicházejí. Během různých aktivit jsme si také uvědomili, že každá země má svůj specifický přístup k médiím. Tyto myšlenky a nápady jsme následně prezentovali ve skupinách před ostatními účastníky.

Díky letním teplotám jsme měli možnost strávit většinu času venku. Celý program byl bohatý a rozmanitý. Všechny aktivity byly organizovány formou týmové práce, diskusí, zahřívacích her, mezikulturních večerů a neformálního vzdělávání. Účastníci se mohli zapojit do různých interaktivních činností a rozvíjet své dovednosti v rámci mezinárodního prostředí.

Make Sense of the News byl pro všechny účastníky skvělým zážitkem, který nabídl nejen možnost seznámit se s novými kulturami, ale také zlepšit schopnosti kritického myšlení a interpretace informací z médií. Projekt nám poskytl cenné poznatky a dovednosti, které můžeme využít v našem každodenním životě a přispět tak ke vzdělávání veřejnosti o vlivu médií.

Chtěla bych moc poděkovat organizaci Association Connect za možnost zúčastnit se jejich projektu. Také bych chtěla poděkovat vysílající organizaci EYCB a koordinátorce Janě.

Veronika Bulířová

Možná se ti bude líbit