Digital Skills for Youth Workers — Bulharsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Bansko, Bulharsko

Termín konání: 9—19. říjen 2023

Český tým: 5 účastníků (ve věku 18+

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. V případě zelené pozemní dopravy (autobusy/vlaky) je rozpočet €320/účastník.

Hostitelská organizace: Association Walktogether

Popis projektu:

Welcome to the training course „Digital skills for youth workers“ program on digital skills. This 10-day program is designed to cultivate the potential of aspiring youth workers! With a clear focus on fostering self-preparation and sustainable growth, this endeavor is tailored to equip participants with the essential skills and knowledge needed to initiate and nurture their own Non-Governmental Organizations (NGOs).

Throughout this comprehensive training course, youth workers will embark on a transformative journey that encompasses vital objectives. These include:

  • honing the art of meticulous data research,
  • refining the discernment to select impactful project themes,
  • mastering a diverse array of digital tools,
  • and ultimately, crafting and delivering dynamic training sessions for young individuals. 

By immersing themselves in this multifaceted experience, participants will not only elevate their personal capacities but also contribute meaningfully to the communities they serve. Join us in embracing this unique opportunity that amalgamates theoretical learning with hands-on application, propelling a new wave of visionary leaders dedicated to driving positive change.

Learning outcomes:

Participants‘ profile:

The target group of the Erasmus+ mobility for youth workers program comprises individuals who are actively engaged in youth work, which involves working with young people in various capacities to support their personal, social, and educational development.

This program specifically aims to benefit youth workers who are seeking opportunities to enhance their professional skills, broaden their horizons, and exchange experiences with peers from different countries. The target participants may include youth workers employed by youth organizations, NGOs, community centers, schools, and other relevant institutions.

By facilitating international mobility and collaboration, the Erasmus+ program aims to enrich the skills, knowledge, and networks of youth workers, ultimately leading to more effective and impactful engagement with young people in their local communities.

  • aged 18+
  • able to communicate in English

Možná se ti bude líbit