EU Defence Project: Debating the Future of Europe & Challenging Euroscepticism: A Journey Into Media Literacy to Fight Eurosceptic Narratives — 3. meeting — Chorvatsko

single-image

Program a akce: programEurope for CitizensStrand 1 „European Remembrance“, 3. meeting více-fázového projektu.

Termín konání: 21.—24. únor 2022

Místo konání: Rijeka, Chorvatsko

Tento projekt je součástí dlouhodobého projektu s názvem „DEBATING THE FUTURE OF EUROPE AND CHALLENGING EUROSCEPTICISM: A JOURNEY INTO MEDIA LITERACY TO FIGHT EUROSCEPTIC NARRATIVES”“ Report z kick-off setkání si můžete přečíst zde

Věkový limit: 18+

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci (přihlašování bylo uzavřeno 15. ledna)

Prosím přečtěte si info-pack & rozpis denních aktivit. Prosím zamyslete se nad tím, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Účastnící-se země: Albánie, Belgie, Kypr, ČR, Řecko, Maďarsko, Kypr, Itálie, Kosovo, Malta, Polsko, Portugalsko, Severní Makedonie, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko 

Hostitelská organizace: ALPHABET FORMATION

V rámci programu ERASMUS+/Evropa pro občany jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Chorvatska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Pročtěte si celkový info-pack tohoto dlouhodobého projektu. Tento více-fázový projekt se skládá z níže uvedených pěti částí. Za ČR pojedou na 3. setkání v Rijece dva účastníci (účastníci jedoucí na tento meeting se mohou, ale nemusí, zúčastnit dalších setkání v rámci tohoto projektu):

International Meetings:

  1. kick-off meeting: 17 – 20. únor 2020: Brussel (Belgie) 
  2. meeting: 28. září – 2. říjen 2020: Bukurešť (Rumunsko)
  3. 21-24. únor 2022 – Rijeka, Chorvatsko
  4. TBA: Sofia (Bulharsko)
  5. TBA: Brussel(Belgie)

Popis projektu:

Jedním z klíčových kritérií evropské demokratické společnosti je přístup k faktům a možnost jejich ověření. Díky tomu si občané mohou utvářet názory na různé politické otázky, informovaně se zapojovat do veřejného dění a vyjádřit svá stanoviska prostřednictvím svobodných a spravedlivých politických procesů. Nicméně, tyto demokratické procesy jsou stále více zpochybňovány záměrným, rozsáhlým a systematickým šířením dezinformací.

Euroskepticismus se posunul směrem k mainstreamové politické a populární kultuře. Euroskeptické hnutí získává stále větší přitažlivost díky emocionální a zjednodušené rétorice než racionální, komplexní a na faktech podložené uvažováním, které my –ve smylu občanské společnosti – obvykle poskytujeme. Euroskeptické hnutí získává stále větší podporu veřejnosti, což ohrožuje legitimitu a stabilitu evropského integračního procesu.

Lidé s vysokou úrovní mediální gramotnosti jsou schopni lépe formulovat své vlastní závěry, rozlišovat pravdu od falešných zpráv, nepodléhat trendům a porozumět přínosům EU. Oproti tomu lidé s nízkou úrovní mediální gramotnosti jsou více zranitelní, ovlivnitelní a čelit euroskeptickým konfliktům. 

EU Defense Network bojuje s těmito problémy a snaží se najít způsoby, jak propagovat dobré praktiky školení v oblasti mediální gramotnosti. Hlavní důraz je kladen na zlepšení úrovně mediální gramotnosti mezi mladými lidmi a vytvoření skupiny odborníků na mediální gramotnost, která by pracovala s mládeží ve školách i v neformálním prostředí.

Ambiciózním cílem tohoto projektu, který se zaměřuje na odhalování dezinformačních kanálů a technik, je využít kritiku EU jako hnací sílu pro evopskou integraci (v dlouhodobém horizontu) a přiblížit EU jejím občanům a zároveň zvýšit jejich odolnost vůči dezinformacím. 

 

Možná se ti bude líbit