EU Defence Project: Debating the Future of Europe & Challenging Euroscepticism: A Journey Into Media Literacy to Fight Eurosceptic Narratives — 3. meeting — Chorvatsko

single-image

Program a akce: programEurope for CitizensStrand 1 „European Remembrance“, 3. meeting více-fázového projektu.

Termín konání: 21.—24. únor 2022

Místo konání: Rijeka, Chorvatsko

Tento projekt je součástí dlouhodobého projektu s názvem „DEBATING THE FUTURE OF EUROPE AND CHALLENGING EUROSCEPTICISM: A JOURNEY INTO MEDIA LITERACY TO FIGHT EUROSCEPTIC NARRATIVES”“ Report z kick-off setkání si můžete přečíst zde

Věkový limit: 18+

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci (přihlašování bylo uzavřeno 15. ledna)

Prosím přečtěte si info-pack & rozpis denních aktivit. Prosím zamyslete se nad tím, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Účastnící-se země: Albánie, Belgie, Kypr, ČR, Řecko, Maďarsko, Kypr, Itálie, Kosovo, Malta, Polsko, Portugalsko, Severní Makedonie, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko 

Hostitelská organizace: ALPHABET FORMATION

V rámci programu ERASMUS+/Evropa pro občany jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Chorvatska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Pročtěte si celkový info-pack tohoto dlouhodobého projektu. Tento více-fázový projekt se skládá z níže uvedených pěti částí. Za ČR pojedou na 3. setkání v Rijece dva účastníci (účastníci jedoucí na tento meeting se mohou, ale nemusí, zúčastnit dalších setkání v rámci tohoto projektu):

International Meetings:

  1. kick-off meeting: 17 – 20. únor 2020: Brussel (Belgie) 
  2. meeting: 28. září – 2. říjen 2020: Bukurešť (Rumunsko)
  3. 21-24. únor 2022 – Rijeka, Chorvatsko

Český tým: Kateřina Mlázovská, Vladimír Mlázovský

  1. TBA: Sofia (Bulharsko)
  2. TBA: Brussel(Belgie)

Popis projektu:

Jedním z klíčových kritérií evropské demokratické společnosti je přístup k faktům a možnost jejich ověření. Díky tomu si občané mohou utvářet názory na různé politické otázky, informovaně se zapojovat do veřejného dění a vyjádřit svá stanoviska prostřednictvím svobodných a spravedlivých politických procesů. Nicméně, tyto demokratické procesy jsou stále více zpochybňovány záměrným, rozsáhlým a systematickým šířením dezinformací.

Euroskepticismus se posunul směrem k mainstreamové politické a populární kultuře. Euroskeptické hnutí získává stále větší přitažlivost díky emocionální a zjednodušené rétorice než racionální, komplexní a na faktech podložené uvažováním, které my –ve smylu občanské společnosti – obvykle poskytujeme. Euroskeptické hnutí získává stále větší podporu veřejnosti, což ohrožuje legitimitu a stabilitu evropského integračního procesu.

Lidé s vysokou úrovní mediální gramotnosti jsou schopni lépe formulovat své vlastní závěry, rozlišovat pravdu od falešných zpráv, nepodléhat trendům a porozumět přínosům EU. Oproti tomu lidé s nízkou úrovní mediální gramotnosti jsou více zranitelní, ovlivnitelní a čelit euroskeptickým konfliktům. 

EU Defense Network bojuje s těmito problémy a snaží se najít způsoby, jak propagovat dobré praktiky školení v oblasti mediální gramotnosti. Hlavní důraz je kladen na zlepšení úrovně mediální gramotnosti mezi mladými lidmi a vytvoření skupiny odborníků na mediální gramotnost, která by pracovala s mládeží ve školách i v neformálním prostředí.

Ambiciózním cílem tohoto projektu, který se zaměřuje na odhalování dezinformačních kanálů a technik, je využít kritiku EU jako hnací sílu pro evopskou integraci (v dlouhodobém horizontu) a přiblížit EU jejím občanům a zároveň zvýšit jejich odolnost vůči dezinformacím. 

Report ze 3. setkání (21-24. únor 2022 – Rijeka, Chorvatsko)

Konference zaměřená na mediální gramotnost se konala v chorvatské Rijece pod záštitou organizace Alphabet formation. Útočištěm pro tento projekt byla Škola Dante, která funguje jako vzdělávací instituce pro dospělé již přes 30 let. Projekt byl sice jen čtyřdenní (21.-24. 2. 22), ale na kvalitě mu to neubralo. Projektu se zúčastnilo mnoho zemí, většinou se dvěma zástupci nebo s jedním zástupcem. Hlavní tváří projektu vzhledem k prezentacím byla skvělá Andreea z ABF a organizační tváří byl Carlo z Chorvatska. Ubytováni jsme byli v Hotelu Plava Laguna, který nám přinášel 100% pohodlí po náročném cestování. Organizátoři se postarali nejen o výborné ubytování, ale i o naše plná břicha, která byla vykrmována místními restauracemi s kvalitními pokrmy. Pobyt byl plný skvělých zážitků, ať už díky získávání informací ohledně tématu mediální gramotnosti, tak díky aktivním účastníkům a jejich příspěvkům v diskusi, tak rovněž třeba i díky prohlídce města s průvodkyní. Díky ní jsme se dozvěděli i něco více o historicko-kulturně-sociálním kontextu náležejícím Rijece.

První část konference byla věnována představení účastníků, organizace ABF a také školy Dante. V prvním dopoledni jsme také začali s několika warm upy a prvními informacemi točícími se kolem mediální gramotnosti. „Definovali“ jsme si disinformation a misinformation a snažili se společnou diskusí dojít k hlavnímu rozdílu mezi těmito pojmy. Tím je rozdíl v záměrnosti – disinfo je záměrné a misinfo není záměrné. Dále jsme se seznámili s webovými stránkami EUdisinfo, které by měly přinášet informace bez jakýchkoliv fake news. Článků jsme využili v souvislosti s tehdy ještě blížícím se rusko-ukrajinským konfliktem. O tomto tématu jsme debatovali více času a zapojili do toho i fake news z politické sféry ze zemí, odkud účastníci přijeli. Velká diskuse proběhla i k obecnějšímu tématu o tom, jaký vliv mají disinformace na náš praktický život. Jako nejzajímavější část dopoledního programu hodnotím aktivitu zaměřenou na rozlišování fake news/misinfo/true news pomocí tohoto odkazu: https://euvsdisinfo.eu/quizzes/euvsdisinfo/. Na základě tohoto odkazu může každý z nás zjistit, jakou imunitu má proti disinformacím. S touto aktivitou souvisí i znalost, kterou jsme díky projektu získali. Tím je, jak můžeme rozpoznat signály naznačující, že se jedná o fake news. V tomto ohledu může každému z nás pomoci přečtení těchto doporučení: https://euvsdisinfo.eu/what-can-you-do/. První odpolední program byl věnován v souvislosti s hlavním tématem řady těchto meetingů EU defence. V rámci toho jsme získali čas na studium institucí EU, na základě čehož jsme následně hráli v týmech Kahooty na toto téma. Nejvíce informací jsme zjistili o Parlamentu EU, Radě EU a Evropské komisi a o jejich fungování. Zážitek to pro mě byl skvělý, poněvadž jako učitel jsem obvykle v pozici, kdy kvízy vytvářím a nyní jsem si to mohla konečně užít z pozice hráče.

V průběhu druhého dne jsme se zabývali otázkami kolem sociálních sítí a biasem v sociálních médiích. Primární pro nás bylo, jak lze dekódovat a rozpoznat zkreslení, která nás mohou vést ke špatnému vyhodnocování informací. Projekt uběhl velmi rychle a přinesl nám spoustu nových informací, pohledů na problematiku mediální gramotnosti a skvělých zážitků. Velmi na projektu oceňuji dynamiku, se kterou projekt probíhal. Ta byla nastavena přesně tak, abychom byli schopni pochytit všechno a zároveň, když organizátoři vycítili potřebu diskuze, i když nebyla předem v programu zahrnuta, umožnili nám diskutovat dle našich potřeb, a to i do krajních podtémat mediální gramotnosti. A o tom by projekty měly být. Díky tomu nám mohou přinést vhled do myšlení lidí z jiných zemí a lidí s jinými zkušenostmi.

Děkujeme všem organizátorům, protože jsme díky setkání rozšířili poznatky ohledně mediální gramotnosti, a hlavně můžeme do svých praktických životů přinášet obezřetnost před fake news, kterých je plný internet.

                                                                                                   Kateřina Mlázovská

Možná se ti bude líbit