Diversity and Tolerance for Peace — Turecko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Adana, Turecko 

Termín konání: 21.—29. květen 2022.

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Prosím důkladně si přečtěte info-pack. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Turecka (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím sledujte aktuální opatření (nutnost testů, karantény, atp.) pro návrat do ČR ze zahraničí na stránkách MZV zde.

Hostitelská organizace: Demokrasi ve Hukuk Çalışmaları Derneği

Popis projektu:

„Diversity and Tolerance For Peace“ je projekt výměny mládeže, který se uskuteční v turecké Adaně ve dnech 21.—29. května 2022. Zúčastní se ho 35 účastníků (včetně 7 vedoucích skupin) ze 7 zemí. Zúčastněnými zeměmi jsou Turecko, Německo, Republika Severní Makedonie, Řecko, Česká republika, Litva a Rumunsko.

Během našich projektových aktivit plánujeme využívat metody neformálního učení, přičemž je podpoříme případovými studiemi, hraním rolí, průzkumy, debatami, ice-breakery, energizery a terénními studiemi. Před každou aktivitou budou probíhat energizery.

Všichni účastníci (kromě vedoucích skupin) budou mladí lidé s omezenými příležitostmi, kteří mají sociální/ekonomické/geografické překážky a kulturní rozdíly. Účastníci budou ve věku 18—30 let a věkové omezení pro vedoucí skupin není stanoveno.

Zaměření projektu:

  • Cílem projektu je ukázat, že rozdílní lidé mohou žít v lásce, respektu a toleranci, aby se zabránilo rasismu, xenofobii a islamofobii, které se v Evropě stávají velmi závažným problémem a živí nenávist.
  • Postavit lásku, respekt, toleranci a touhu žít společně proti rasismu, xenofobii a islamofobním myšlenkám.
  • Rozvíjet metody, které zajistí integraci vyloučených osob do společnosti.
  • Zaměřit se na aktuální a životně důležitý problém, jakým je xenofobie a islamofobie, které v Evropě narůstají a stále sílí, a zpochybňovat předsudky.
  • Získat u účastníků schopnost bojovat proti mezikulturním konfliktům a předsudkům.
  • Projekt podporuje pluralismus, rozmanitost a toleranci.
  • Pojmy, které budou v centru našich aktivit jsou kulturní rozmanitost, předsudky, kulturní konflikty a dialog.

Možná se ti bude líbit