EU Defence Project: Debating the Future of Europe & Challenging Euroscepticism: A Journey Into Media Literacy to Fight Eurosceptic Narratives — kick-off — Belgie

single-image

Termín konání: 17.-20. únor 2020

Místo konání: Brusel, Belgie

Program a akce: program Europe for Citizens, Strand 1 „European Remembrance“, kick-off meeting více-fázového projektu.

Tento projekt je součástí dlouhodobého projektu s názvem „DEBATING THE FUTURE OF EUROPE AND CHALLENGING EUROSCEPTICISM: A JOURNEY INTO MEDIA LITERACY TO FIGHT EUROSCEPTIC NARRATIVES”“

Věkový limit: 18+.

 

Za ČR pojede na kick-off meeting jeden účastník (stejně jako na všechny ostatní fáze. Účastník nemusí být stejný.) Prosím pořádně se zamyslete nad tím, jak do tohoto projektu zapadáte vy. Přihlašování bylo uzavřeno 10. ledna. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

 

Účastnící-se země: EU Defence Network foresees the participation of 18 EU countries

 

Hostitelská organizace: ALPHABET FORMATION

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Pročtěte si celkový info-pack tohoto dlouhodobého projektu. Přečtěte si info-pack kick-off meetingu a rozpis denních aktivit kick-off meetingu. Tento více-fázový projekt se bude skládat z následujících částí:

  1. International Meetings:

17 – 20 February: Bruxelles (Belgium) 

4- 8 May: Bucarest (Romania)

8- 11 June: Budapest (Hungary) 

12- 15 October: Sofia (Bulgaria)

22 – 25 February: Bruxelles (Belgium)

Report z projektu:

Projekt „DEBATING THE FUTURE OF EUROPE AND CHALLENGING EUROSCEPTICISM: A JOURNEY INTO MEDIA LITERACY TO FIGHT EUROSCEPTIC NARRATIVES” je součástí několika fázového programu Europe for Citizens. První setkání tohoto dlouhodobějšího projektu proběhlo od 17. do 20. února v  kolébce institucí Evropské unie, tedy v Bruselu.

Projektu se zúčastnilo přes 20 lidí ze zemí, kteří jsou dlouholetí členové Evropské unie, ale i ze států, které teprve na přijetí čekají (např. Gruzie, Albánie nebo severní Makedonie). Tato skutečnost dělala celý projekt mnohem zajímavější. Zaštiťující nezisková organizace tohoto projektu – Alphabet Formation (ABF), sídlí v Bruselu. Cílem této první mobility bylo nahlédnout pod pokličku Evropských institucí a zjistit jak se jednotlivé orgány staví k euroskepticisním otázkám a jaké orgány jsou určeny právě pro tyto debaty.

Během prvního dne došlo k představení všech neziskových organizací, které se sešly v Bruselu a k prezentaci cílů tohoto dlouhodobého projektu. Po prezentaci došlo k příjemnému networkingu a přesunu do Evropské komise. Tam nás čekala návštěva nadnárodního orgánu, který je nezávislý na členských státech a jeho cílem je hájit zájmy Unie. Kromě prohlídky jsme měli dvě přednášky se zaměstnanci komise o tom jak se komise spolupodílí na jednotlivých politikách EU. Kromě toho jsme debatovali o jednotlivých orgánech, jejich úkolech a závěrem jsme zhodnotili konkrétní úspěchy EU jaká plynou poučení z historie. Během večerních hodin jsme navštívili typickou belgickou restauraci a společně jsme hodnotili a debatovali skutečnost, jak k EU přistupují země, ze kterých jsme přijeli v posledních letech.

Druhý den jsme se vydali do Evropského parlamentu, kde nám náš průvodce udělal výklad o samoté budově o jednotlivých zasedáních a nechal nás nasát atmosféru prázdné zasedací místnosti pro všechny členské země. Celé odpoledne jsme se následně věnovali návštěvě domu evropské historie, kde jsem měli možnost nahlédnout do nejvýznamnějších milníků vzniku EU. Tohle muzeum rozhodně doporučuji navštívit s průvodcem. Ačkoliv se jedná o moderně vybavenou budovu, kde nenajdete dlouhé popisky exponátů (místo těch slouží tablety), tak je určitě příjemné mít prostor k debatě o detailech historicky významných momentů, které zapříčinily vznik dnešní podoby EU. Díky tomu, že se na projektu sešla opravdu různorodá skupina, tak byla návštěva muzea opravdu nezapomenutelná. Otevřenost účastníků vedla i k zajímavým debatám o roce 1989 a o samotném vstupu našich zemí do EU. Během večeře jsme pokračovali v debatách a hodnocená předešlých dvou dnů. Závěrem každého účastníka je výstup v podobě fotografií, reportu a informací o tomto dlouhodobém projektu. Druhé setkání z důvodu bezpečnosti bude přeloženo místo původního března na květen, ale cíl zůstává stejný. Protože názory na vnímání jednotlivých institucí EU jsou ovlivněny mediální gramotností jednotlivých zemí, tak právě o tomhle tématu bude druhé setkání v Bukurešti.

Závěrem chci ze srdce poděkovat EYCB, kteří mi umožnili účastnit se tohoto dlouhodobého projektu, díky kterému jsem měla možnost být součástí tak skvělé skupiny lidí a zároveň přemýšlet o tématu euroskepticismu do hloubky.

                                                                                                                                       Adéla Kalusová

“This project has been funded with support from the European Commission.”

“This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Možná se ti bude líbit