Human of 21st Century. It’s time to become universal! — Turecko

single-image

Termín konání: 12.-21. srpen 2019

Místo konání: Bursa, Turecko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Přečtete si info-pack & rozpis denních aktivit.

Na tomto projektu se uskutečnilo tzv. APV (= advance planning visit) nebo-li přípravné předprojektové setkání zástupů národních skupin a to v termínu 16.-19. červen 2019.  

Účastníci: Daniel Giera, Vojtěch Kolář, Petr Robin, Zuzana Hellerová, Klaudie Pietroszová

Group leader: Tomáš Cieslar

Účastnící-se země: Latvia, Greece, Spain, Czech Republic, Turkey

Hostitelská organizace: Young Folks LV

Report z projektu: 

Projekt, který se nazýval Human of 21st Century. It’s time to become universal!, se konal od 12. 08. do 21. 08. 2019 v Burse nedaleko Istanbulu.

Celkem se projektu účastnilo 30 lidí – 6 lidí z Turecka, Lotyšska, Řecka, České republiky a Španělska. Veškerou organizaci programu zaštiťovala lotyšská organizace Young Folks. Ubytováni jsme byli v hezkém hotelu a na aktivity jsme chodili do budovy, která sloužila mladým studentům k učení.

Projekt byl zaměřený na to, jak být užitečný na trhu práce a jak se prosadit. Dnes má mnoho mladých lidí problém se získáním práce, nedaří se jim uplatnit, protože nemají dostatek zkušeností. Zaměstnavatelé mladým lidem bez praxe odpovídají: „Člověk před vámi, který se také ucházel o tuto pozici, je dvakrát starší než vy a má X-letou zkušenost, takže nám bude lépe vyhovovat,“ atd… Problém je v tom, že když studujeme na univerzitě, nemůžeme rozvíjet najednou všechny potřebné kompetence, jenom ty, na kterých pracujeme sami nebo ty, které se studujeme. Na univerzitách získáváme pouze teoretické znalosti a nevíme, jak je v praxi uplatnit. Univerzita nás neučí, jak vydělat peníze nebo jak soutěžit o lepší pracovní místo. Hlavním cílem projektu bylo tedy ukázat mladým lidem, jak využít 8 základních klíčových kompetencí v každodenním životě. Jak nebýt osobou, která hledá práci, ale osobou, kterou hledá zaměstnavatel. Jak být „dobrý“ v jakékoli oblasti a jak se ze dne na den stát lepší verzí.

Každý den jsme si prakticky pomocí workshopů procvičovali jednu z kompetencí. Kompetencí bylo celkově osm. Komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizím jazyce, matematické, vědecké a technologické kompetence,  digitální kompetence, učení se učit, sociální a občanské kompetence, kompetence iniciativy a podnikání a kulturní kompetence. Uvedu příklad kulturní kompetence, kde jsme po týmech natáčeli náš vlastní film a museli jsme splnit pár úkolů. Ve filmu musíte popíjet čaj s místními lidmi, dozvědět se něco nového o místě projektu, zatančit turecký tanec a naučit se něco nového. Mezi další aktivity patřil například divadelní workshop, kreativní workshop, sociální workshop, žurnalistika, debaty, workshop o lidských právech, Evropská unie atd…

Kromě nápaditých workshopů jsme měli možnost jet na výlety. Navštívili jsme historický Istanbul, kde jsme se mohli podívat do byzantského chrámu Hagia Sofia a Bursu, ve které jsem viděli Tophane a v neposlední řadě i nakupovali v tamějším bazaru. Mezi mé nejoblíbenější aktivity patřily kulturní večery, kde jsme se mohli dozvědět něco nového o dané zemi. Každá země si připravila prezentaci, jídlo, tanec či píseň o jejich zemi.

Náš výsledný produkt je papírová brožura, ve které můžete najít informace o organizaci – erasmus plus, 8 kompetencí, citáty vztahující se ke kompetencím, fotky, statistiky a v neposlední řadě výzvy, které musíte splnit, abyste se stali tím “užitečným” člověkem.  

Díky tomuto projektu jsem si našla nové zahraniční kamarády, zlepšila si cizí jazyk, získala nezapomenutelné zážitky, dozvěděla jsem se více o cizích kulturách, poznala jsem Turecko a posunula se v seberozvoji. Celkově se mi projekt moc líbil a ráda bych jela ještě minimálně jednou.

Chtěla bych poděkovat organizaci EYCB za možnost zúčastnit se na tomto projektu, lotyšskému týmu za perfektné připravený projekt a všem účastníkům projektu za skvělou atmosféru.     

Klaudie Pietroszová

Možná se ti bude líbit