Improve Your Sustainability Future: Sustainable Entrepreneurship and Skills for the Labor Market — Itálie

single-image

Termín konání: 19. listopad – 1. prosinec. APV (přípravné předprojektové setkání): 19.-21. říjen 2018

Místo konání: Torre del Greco, Neapol, Itálie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: Výměna mládeže

Přečtete si info-pack

APV: 19.-21. říjen 2018

Účastníci: Tereza Homulková, Eliška Maříková, Zuzana Čučková, Hai Nguyen Quang

Group leader: Pavel Vítek (GL)

Účastnící se země: Greece, Cyprus, Netherlands, Italy, CR, Spain

Hostitelská organizace: Associazione culturale La Fucina dei Saperi 

Report z projektu:   

Už je tomu pár dní co jsem se vrátila z projektu Improve your suistanable Future,který se konal v termínu 19.11-1.12. v malebném městečku Torre del Greco na jihu Itálie, blízko Neapole. 

Sešlo se nás celkem 30 z různých zemí (Česká republika, Nizozemí, Itálie,Řecko,Kypr, Španělsko), každý tým po 5 účastnících. První den jsme se postupně začali učit nová jména a zároveň se seznámili s průběhem projektu. Sdělili jsme si svá očekávání a přání týkající se náplně následujících aktivit. Druhý den jsme navštívili zámek San Leucio Belvedere, který svého času býval výrobnou látek a poskytoval tak zaměstnání pro lidi z širokého okolí. Jak nám trenér Vincenzo vysvětlil, tak právě sociální udržitelnost je jedním ze základních pilířů pro správné fungování společnosti. Následovaly přednášky zaměřené na možné marketingové strategie, zejména pro nové neotřelé projekty v oblasti udržitelnosti a rozvoje. Byla nám představena webová platforma kickstarter, díky které je možné získat i finanční prostředky a realizovat své vlastní nápady. Brzy jsme tedy začali pracovat i našem vlastním projektu, vždy v jiných skupinách. Základní předpokladem byla udržitelnost, ať už sociální, ekonomicka či ekologická. Do finálního projektu jsme nakonec vtesnali všechny tři.  Bylo zajímavé sledovat množství návrhů, které jsme byli schopni dát dohromady a nakonec se rozhodnout pro jeden finální. Zpracovali jsme počáteční finanční analýzu, určili si cílovou skupinu, představili marketingový plán a možné inovace produktu do budoucna. Od školitele Vincenza jsme dostali okamžitou zpětnou vazbu, díky které jsme náš finální produkt vedli k dokonalosti. Natočili jsme i krátké poutavé video, které zahrnovalo představení naší fiktivní firmy, výhody produktu ale i ekologicky apel. 

Během projektu nás navštívila i profesorka Carla z místní univerzity, která přednášela o organických potravinách, konzumní společnosti či  výrobků. 

Navštívili jsme i buvolí farmu, kde se vyrábí tradiční certifikovaná Buffalo mozzarella, seznámili jsme se s procesem zpracování mléka od samotného začátku až po zdárný konec včetně ochutnávky na místě. Krom sýra farma vyrábí i výbornou zmrzlinu či jogurt. 

Celkově projekt hodnotím jako velice přínosný a poučný, získala jsem mnoho nových znalostí a vyzkoušela si i v praxi, co všechno obnáší převést počáteční osobní nápad do praktické formy. Týmová práce byla základem celého projektu,  sdíleli jsme mezi jednotlivé idee a zároveň si poskytovali zpětnou vazbu. 

 

Na výměnu či tréninkový kurz bych doporučila jet každému, získání nových znalostí a zkušeností je k nezaplacení. Kromě toho se člověk seznámí s účastníky z ostatních zemí a může tak vzniknout přátelství nejen po dobu jednoho projektu. 

Tereza Homulková

Možná se ti bude líbit