In Your Shoes – Youth Exchange on Sport and Inclusion – Itálie

single-image

Termín konání: 20.-28. srpna 2014

Místo konání: Cagliari, Sardínie, Itálie

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 1.1. výměna mládeže

Účastnící se země: Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Německo, ČR, Slovensko, Rumunsko, Řecko

Účastníci: Eliška Žáková (group leader), Kamil Veverka, Lucie Sítková, Martin Borek, Simona Fischmeisterová, Šimon Fic

Report z projektu

Výměna „In Your Shoes“ proběhla v srpnu v přímořském městě Cagliari, které leží na ostrově Sardinie. Přestože krásné slunečné počasí bylo ideální ke koupání, naším hlavním úkolem bylo zaměřit se na téma začlenění diskriminovaných lidí pomocí sportu. Co se obsazení výměny týče, byla skupina velmi různorodá – na projektu se podílelo 10 zemí. To také znamenalo větší počet účastníků – 60. Proto bylo obtížné se navzájem lépe poznat a tvořit jednu skupinu. K tomu pomohla spousta stmelovacích aktivit a her, které probíhaly několikrát denně. Větší skupina tedy nakonec nebyla žádným problémem. 

První dny projektu jsme diskutovali o různých typech diskriminace. Následně jsme se pro ně snažili najít řešení, nejlépe pomocí sportu. Tyto informace byly na konci výměny shromážděny, aby sloužily jako podklad k vytvoření Guidebooku, který by měl být inspirací k řešení tohoto problému. Věřím, že nás výměna obohatila o nové informace, které nám budou v budoucnu užitečné. Diskriminace je globální problém a bylo zajímavé zjistit, jak na dané téma nahlíží různé kultury. Doufám, že se organizátorům podaří dokončit zmiňovaný Guidebook a naše vynaložené úsilí tím pomůže dalším lidem.

V závěru bych chtěl za celou Českou skupinu poděkovat za příležitost zúčastnit se této výměny, která byla až na dvě ztracená zavazadla a přebytek těstovin bezchybná. Také bych rád poděkoval naší group leaderce – Elišce, že nás zasvětila do procesu výměn, jelikož zbytek našeho týmu byl složen z nováčků. Těšíme se na účast na dalších projektech!

Martin Borek

Možná se ti bude líbit