INsight — Bulharsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 23.—31. srpen 2021

Místo konání: Plovdiv, Bulharsko

Hostitelská organizace: Connected for Future

Účastnící-se země: Bulharsko, ČR, Řecko, Severní Makedonie, Litva, Polsko, Itálie

Český tým: Pavla Wernerová (GL), Vojtěch Lipták, Nikola Ručková, Eliška Vašířová, Lucie Indrová

Report z projektu: 

Tato výměna mládeže se konala ve městě Plovdiv v Bulharsku, krásném historickém městu s rušnou kulturní čtvrtí i mnoha parky a v neposlední řadě pěkným hotýlkem IntelCoop, kde se tento projekt konal. Na projektu jsme se jako česká skupina sešli se 6 dalšími národy, a to s Bulhary, Poláky, Italy, Řeky, Makedonci a Litevci; všechny skupiny čítající 5 členů. Našimi výbornými facilitátorkami byly Anna a Marie, dvě výborné kamarádky a velmi schopné pracovnice s mládeží.

Tématem toho projektu byly interpersonální a intrapersonální inteligence, jejich provázání, pochopení a prohlubování. My jako účastnící jsme měli jedinečnou možnost zjistit, jakým způsobem tyto dvě inteligence fungují a jak si je podmanit. Naučili jsme se, že téměř všechny typy inteligence se dají trénovat, a tedy že talent není jediný faktor, který nám zajistí např. schopnost se správně vyjadřovat, být logický, mít charisma, být kreativní atd. V první části programu jsme se věnovali intrapersonální inteligenci – schopnosti rozumět sám sobě a individuálním úkolům. Měli jsme možnost si například vyzkoušet meditaci, vytyčení si svých životních cílů nebo nonverbální komunikační tréninky. V druhé části týdne jsme se soustředili na interpersonální inteligenci – schopnost efektivně komunikovat s lidmi a sebeprezentaci. Součástí tohoto bloku byly hlavně tréninky tvorby dobrého CV a workshop „How to ace your interview“, tedy prostor, kdy jsme si vysvětlili, jak fungují pohovory, co od nich čekat a jak se na ně připravit. Tato část byla většinou účastníků vyhodnocena jako nejpřínosnější z celého projektu.

Tak jako na každé výměně mládeže, i na této jsme měli příležitost seznámit se hlouběji s Erasmem+ v aktivitě, která probíhala formou „živé knihovny“: tři zkušení erasmáci (mezi kterými jsem měl tu čest být i já) vyprávěli své zkušenosti o YEs, TCs a ESC formou otázek a odpovědí. Další aktivitou, která rozhodně nesměla chybět, byla interkulturní noc. Tato už legendární aktivita nám dávala možnost se zábavnou formou dozvědět něco o dalších státech a kulturách a nakonec ochutnat něco z jejich tradiční kuchyně- naše chuťové pohárky si tak přišly na např. ajvar, Zubrowku, litevské medoviny a mnoho dalšího. Poslední zajímavostí tohoto projektu byl „field trip“- celodenní aktivita ve středu, kdy jsme dostali bojový úkol uspořádat jakýsi výzkum veřejného mínění mezi obyvateli Plovdivu, což jsme si sloučili s pěkným výletem centrem Plovdivu. Měli jsme velké štěstí: zrovna tou dobou se v Plovdivu konal tradiční Capana fest, hudební festival přímo v jeho ulicích. To jsme si pořádně užili. 😊

Tímto bych chtěl ještě jednou pěkně poděkovat organizaci Connected for future za perfektní a bezpečný projekt bez žádných větších skrupulí. Všichni v českém týmu jsme se shodli, že být na jejich projektu byla radost a už se moc těšíme na případné další shledání.

                                                                                                           Vojtěch Lipták

Možná se ti bude líbit