Keys to Social Cohesion – Citizenship Education in Youth Work – Ázerbajdžán

single-image

Termín konání: 12.-20. květen 2014

Místo konání: Ganja, Ázerbajdžán

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1.2. tréninkový kurz

Účastníci: Ondřej Filipec, Michaela Němečková

Účastnící se země: Moldavsko, Gruzie, Ukrajina, Ázerbajdžán, Lotyšsko, Německo, Itálie Polsko, ČR, Rumunsko, Chorvatsko

Report z projektu:

Tréninkový kurz s názvem „Keys to Social Cohesion – Citizenship Education in Youth Work“ se uskutečnil ve dnech 12-20 května 2014 v druhém největším azerbaidžánském městě Ganja. Kurzu se účastnilo přes dvacet pracovníků s mládeží z devíti zemí: Azerbaidžánu, Německa, Polska, České republiky, Itálie, Lotyšska, Ukrajiny, Moldávie a Gruzie. 

Kurz byl zaměřen na posílení kompetencí pracovníků s mládeží v různých oblastech, které jsou často na evropské úrovni diskutovány. Účastníci tak získali přehled o evropském občanství a různých technikách inkluze mladých lidí. Pracovníci různých nevládních organizací sdíleli mezi sebou různé metody a techniky práce s mládeží. Společná práce vyústila ve vytvoření deseti projektů, které adresovaly hlavní problémy evropských států od diskriminace a boj s korupcí přes začleňování imigrantů až po nerovný přístup ke vzdělání nebo problematiku vyloučených komunit. 

Součástí kurzu byla také spolupráce s místními studenty vysokých škol na vytvoření zprávy adresované lokálním autoritám. V této zprávě byla vyjádřena očekávání mládeže od titulu European Youth Capital, které město Ganja získalo pro rok 2016. Zpráva obsahující řadu doporučení byla slavnostně předána na konferenci za účasti lokálních i národních politických činitelů.

Ondřej Filipec

Možná se ti bude líbit