Mentoring for Employability — Dánsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz pro pracovníky s mládeží

Termín konání: 10.—20. prosinec 2021

Místo konání: Slettestrand, Dánsko

Věkový limit pro účastníky: 20+

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack a rozpis denních aktivit.

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Tento projekt je určen primárně pro pracovníky s mládeží.  Do přihlášky proto do sekce ORGANISATION INFORMATION uveďte informace o mládežnické organizaci, pro kterou reálně dobrovolničíte/vykonáváte činnost. Pokud nejste aktivní v žádné mládežnické organizaci, prosím v sekci ‚Organisation information‘ uveďte v této části do odpovědí „N/A“.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Dánska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Účastnící se země: Dánsko, Rumunsko, Turecko, Litva, ČR, Severní Makedonie, Maďarsko, Chorvatsko, Polsko

Hostitelská organizace: FORA Copenhagen

Popis projektu:

Cílem vzdělávacího kurzu je zvýšit účast mladých lidí na trhu práce zlepšením schopností pracovníků mládeže a mládežnických organizací při mentoringu mladých lidí pro zaměstnatelnost. Cíle a aktivity jsou následující:

• prohloubit porozumění pracovníků s mládeží o důležitosti mentoringu pro zaměstnatelnost,
• poskytnout pracovníkům s mládeží a mládežnickým organizacím nástroje, metody a techniky při mentoringu mladých lidí pro zaměstnání,
• poskytnout pracovníkům s mládeží příklady mentorských postupů při aktivní podpoře smyslu pro iniciativu a podnikání mladých lidí,
• podporovat zlepšování kvality práce s mládeží prostřednictvím posílené spolupráce mezi organizacemi v oblasti mládeže.

Kurzu se zúčastní 29 účastníků a 3 školitelé z 11 partnerských organizací z Dánska, Rumunska, Turecka, Litvy, České republiky, Republiky Severní Makedonie, Maďarska, Chorvatska a Polska.

Mimo jiné získají účastníci:

• znalosti o mentorských nástrojích, metodách a technikách použitelných v každodenní práci s mladými lidmi,
• dovednosti, znalosti a kompetence v mentoringu mladých lidí s cílem zvýšit jejich šance na zaměstnání,
• měkké dovednosti, jako je komunikace, týmová práce, smysl pro iniciativu a odpovědnost, empatie, řešení problémů, rozhodování atd.
• zvýšenou informovanost a znalosti o EU a programech EU.

Profil účastníka:
Aby ses mohl zúčastnit, musíš splnit následující požadavky:
• mít 20 let a více
• být pracovníkem s mládeží v rámci partnerské organizace nebo o to usilovat
• mluvit plynně anglicky
• být motivován mentorovat mladé lidi k zlepšení jejich profesního rozvoje
• být odhodlán sdílet a šířit výsledky projektu

Kandidáti, kteří nesplní výše uvedené požadavky, nebudou přijati.

Diseminace:
Šíření výsledků projektu je klíčovou vlastností programu Erasmus+. Partnerské organizace a jejich účastníci připraví relevantní materiál, který mohou sdílet interně i externě (např. prezentace, videa nebo články). Účastníci budou realizovat navazující akce a/nebo neformální činnosti přímo související s tímto projektem.

Možná se ti bude líbit