Let’s Get Them Working – Velká Británie

single-image

Termín konání: 28. listopadu – 6. prosince 2015

Místo konání: Birmingham, Velká Británie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: Contact making event

Prosím pročtěte si info-pack a rozpis denních aktivit. Místo konání tohoto projektu se změnilo z Worcesteru na Birmingham (v info-packu však stále najdete Worcester).

Účastníci: Lada Matyášová

Účastnícký poplatek: £30 (vybírá si samotná hostitelská organizace)

Účastnící se země: Velká Británie, Portugalsko, ČR, Makedonie, Albánie, Slovinsko, Rumunsko, Lotyšsko, Ukrajina, Arménie, Chorvatsko, Bosna a Herzegovina, Itálie, Polsko, Slovensko, Německo

Hostitelská organizaceConsilium Development and Training „Unlocking potential through learning“

Report z projektu:

Kontaktní seminář (z angličtiny zkratka. CME) Let’s get them working se konal v Birminghamu (ve druhém největším a velmi multikulturním městě Velké Británie) od 28. listopadu do 6. prosince 2015 a byla určena pro třicet tři účastníků ze šestnácti různých zemích po celé Evropě (vždy dva účastníci z každé země: Velká Británie, Portugalsko, Česká republika, Makedonie, Albánie, Slovinsko, Rumunsko, Lotyšsko, Ukrajina, Arménie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Itálie, Polsko, Slovensko a Německo).

Jako kontaktní seminář bylo jeho cílem svézt dohromady zúčastněné strany se zájmem o rozvoj společenských sítí a společných budoucích projektů s ohledem na řešení problémů nezaměstnanosti mládeže. Ten byl podrobněji rozložen na následující dílčí cíle: diskutovat na téma nezaměstnanosti mladých lidí v celé Evropě k pochopení jeho krátkodobých i dlouhodobých negativních účinků na mladé lidi, zkoumání témat kreativity a podnikání v souvislosti s bojem proti nezaměstnanosti mladých lidí, usnadnit vytváření sítí mezi partnerskými organizacemi, které se zabývají projekty, tak, aby vytvořily silnější a na důvěře založené partnerství do budoucna, výměnu osvědčených postupů v oblasti zaměstnavatelnosti mladých lidí a podporou rozvoje dovedností pro zisk zaměstnání, budování kapacit pro přípravu a realizaci vysoce kvalitních, udržitelných mládežnických projektů s dlouhodobými dopady, propagaci a usnadnit používání místních a mezinárodních fondů (např Erasmus+) při podpoře rozvoje mladých lidí a nápady a strategie pro budoucí společné projekty, které mají být provedeny pomocí partnerských organizací. Všechny tyto úhly pohledu na problematiku nezaměstnanosti mládeže v dnešní době totiž mohou pomoci jej pochopit a být připraveni na boj s ni.

První den jsme se seznamovali s ostatními a pokoušeli se zapamatovat všech těch třicet jmen, což se ze začátku zdálo skoro nemožné, ale nakonec jsme to všichni zvládli. Poznali jsme, co CME znamená a co máme v průběhu celého následujícího týdne očekávat (a také mimo jiné byly stanoveny pravidla hra na sbírání komodit pro závěrečnou aukci – více na konci textu). Potom jsme vzájemně sdíleli a učili se poznávat kultury z našich tolik odlišných zemí (západní Evropa, střední Evropa, země Balkánu i kavkazské země). Před večeří jsme, jako každý jiný den, měli krátké zhodnocení dne a mohlo se jít na večeři. A náš první společný večer jsme strávili mezikulturním poznáváním prostřednictvím jídel a nápojů, rozhovorů, tanců a dalších praktických věcí. 

Druhý den se celý zabýval tématem nezaměstnanosti mládeže. Ráno jsme hráli simulační hru o trhu dovedností, kdy jsme nabízeli naše nejlepší schopnosti a pokoušeli se na trhu koupit ty, které jsme potřebovali. Což bylo velmi zajímavé z hlediska pohledu na to, jak své dovednosti prezentujeme, jestli náhodou neprezentujeme něco, co trh nechce a nebo jestli bychom se neměli raději přizpůsobit tomu, co trh chce. Potom jsme dělali SWOT analýzu situace nezaměstnanosti v našich zemí formou metodiky sněhové koule (první byl hovor pouze v párech z téže země, pak v malých skupinkách podobného regionu a nakonec jsme sdíleli svá zjištění všichni dohromady) a zkusili pojmenoval všechny problémy, které se problematiky nezaměstnanosti dotýkají. Na večeři jsme šli všichni společně do „all you can eat“ buffé, mňam.

V úterý proběhl NGO market, kdy jsme postupně ve dvouminutových prezentacích představovali naše organizace a snažili se tak poznat pracovní pozadí jeden druhé, které sloužilo jako návod k tvoření budoucích kontaktů. V odpoledních hodinách jsme se zaměřili na projektové řízení a diskutovali v několika menších skupinách o třech důležitých otázkách, tedy o tom, co je role nevládních organizací v nezaměstnanosti mladých lidí, co je potřeba k vyřešení nezaměstnanosti mladých lidí a co dělá partnerství kvalitním. A ve zbylé chvíli jsme sdíleli the best practice anglického účastníka Hugha o sebe-relaxační technice thai-chi. Poté jsme měli volný večer, a tak jsme šli prozkoumávat vánoční trhy a pobavili se jízdou na kolotoči nebo pitím punče.

Středeční den byl netradiční, protože jsme vyrazili na studijní pobyt do mnohem menšího a mnohem více britského městečka The Royal Leamington Spa navštívit místní centrum mládeže Sydni a diskutovat s jejich zaměstnanci a dobrovolníky o jejich práci tam, kde si pro nás připravila také prezentaci své dobré praxe jedna z účastnic Merry. A samozřejmě jsme také měli čas k návštěvě tohoto městečka s bohatou historií, která obsahuje i návštěvu královny, což je důvod, proč má městečko přídomek Royal.

Čtvrtek by mohl být nazýván dnem Erasmus+, protože jsme byli opravdu po celou dobu soustředěni pouze na toto jedno téma. Naučili jsme se hodně o tom, co Erasmus+ je, jak funguje, jaká je jeho struktura. Dozvěděli jsme se, co je cyklus projektu a projektové řízení jako takové. Bylo to velmi obohacující a my jsme si to velmi užili, protože jsme tak získali solidní základní bázi znalostí a vědomostí pro přípravu našich vlastních budoucích projektů další den. A volný večer jsme strávili ochutnávkou britských chutí zázvorového piva a jablečného vína. 😉

V pátek jsme začali skutečnou práci, hehe, protože začali nápadové a projektové laboratoře. Vymysleli jsme mnoho nových nápadů týkajících se projektů, diskutovali o nich ve formátu otevřeného prostoru (který ve skutečnosti pokračoval až do soboty, protože nám jeden den byl málo), a dotkl se mnoho témat, jako například soft-skills a komunikace, podnikatelství i zeleného podnikatelství, sociální inkluze, koučování, řešení nezaměstnanosti prostřednictvím sportu a médií a kulturní povědomí společně s uměním i dobrovolnictví. Vytvořili jsme týmy a stanovili základní obrysy několika vznikajících budoucích projektů – vzrušující. Odpoledne jsme konečně uspořádali velkou aukci za všechny naše nashromážděné objekty za celý týden (jako simulace trhu práce) a mohli si odvézt dárečky z celého světa nebo i ty typicky anglické, které pro nás organizátoři nachystali. Pak jsme udělali velké zhodnocení a reflexi celého CME a šli na naši poslední společnou noc ven, jak jinak.

A v neděli jsme místo opustili s hlavou plnou inspirace, nových kontaktů na budoucí partnery a skvělých nápadů pro potenciální budoucí projekty. Takže myslím, že CME naplnila svůj cíl i záměry velmi dobře. Pro mě to byl jeden z nejlepších projektů, které jsem kdy absolvovala a Consilium DT (hostitelská organizace) od mě zaslouží jen slova chvály z tuto výborně odvedenou práci.

 

Lada Matyášová

Možná se ti bude líbit