Healthy Choices — Polsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání výměny mládeže: 1.—10. červen 2022

Místo konání výměny mládeže: Mikoszewo (20 km od Gdańsku, ubytování:Leśny zakątek), Polsko

Věkový limit pro účastníky: 16—19

Počet volných míst: dva group leadeři a šest účastníků

Deadline pro přihlašování na pozici group leadera: 6. březen 2022.

Deadline pro přihlašování pro účastníky: 20. duben 2022

Místo konání APV (= přípravného předprojektového setkání, kterého se zúčastní jeden group leader a jeden účastník za každou národní skupinu): Gdańsk (ubytování: Dom Harcerza), Polsko

Termín konání APV (= Advance Planning Visit = přípravné předprojektové setkání group leaderů národních skupin s organizátory): 22.—25. duben 2022. APV se za ČR tým zúčastní group leader skupiny & jeden účastník. Group leader a jeden účastník se tak musí zúčastnit jak APV (22.—25. duben), tak samotné výměny mládeže (1.—10. červen). 

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do deadlinů uvedených výše.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Polska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Účastnící se země: Polsko, ČR, Litva

Hostitelská organizace: Dom Kultury „Zacisze“ w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Popis projektu:

Podle Polského Institutu Integrované Prevence (výzkum skupiny lidí ve věku 13-19 let z dubna 2020) se mladí lidé cítí častěji nervózní, podráždění, bez energie, osamělí, vystrašení a smutní. Mnoho mladých lidí se necítí dobře z důvodu deprese, úzkosti či poruchy příjmu potravy. Mají také problémy s koncentrací, spánkem a denním a nočním rytmem.

Zhoršující se zdravotní stav mladých lidí potvrzují i ​​výsledky online průzkumu OECD z dubna 2020, kterého se zúčastnilo 90 mládežnických organizací ze 48 zemí světa. V dnešní době jsou mladí lidé vystaveni většímu riziku stresu a úzkosti. Výzkum ukazuje, že každý druhý student ve škole zažívá stres často nebo neustále. Až 38 % středoškoláků účastnících se studie nezná účinný způsob, jak se vyrovnat se stresem. Více než polovina studentů nevidí důvod, proč se starat o své zdraví.

Hlavní cíle:

 • podpořit zdravý živontí styl, který má obrovský dopad na pohodu a duševní zdraví mladých lidí v místních komunitách;
 • vytvořit příležitostí k výměně znalostí a zkušeností v oblasti zdraví mezi skupinou mladých lidí z Polska, Litvy a České republiky;
 • formování aktivního evropského občanství prostřednictvím neformálních vzdělávacích workshopů zaměřených na aktuální evropské problémy;
 • stimulace spolupráce mezi organizacemi a mladými lidmi na evropské úrovni tím, že se jim poskytne prostor, kde mohou vzájemně sdílet své zkušenosti, postupy a nápady pro budoucí projekty a učit se z nich a společně sledovat cíle navrhovaného projektu.

Očekávané výsledky projekty: 

 • info grafika
 • slow motion 
 • akce propagované Světovým dnem duševního zdraví v každé partnerské zemi

Účastníci: skauti z České republiky, dobrovolníci Červeného kříže z Litvy, studenti z zdravotnických záchranářů z Polska

Podmínky pro účastníky: 

 • mít zájem o téma projektu 
 • umět komunikovat v angličtině 
 • narozen mezi lety 2004-2005 
 • přednost budou mít osoby očkované proti COVIDu

 

Možná se ti bude líbit