Linking the Past with the Future — Portugalsko

single-image

Datum konání: 29. srpna – 6. září 2010

Místo konání: Lisabon (Palmela), Portugalsko

Partneři: Česká republika, Španělsko, Rumunsko,

Pořadatel: ECOLUTION ASSOCIACAO

Účastníci: 5 + 1 group leader. Projektu se zúčastnili: Marek Ehrenberger (group leader), Martina Strnadová, Pavel Karafa, Kristýna Poláchová, Vojtěch Šmíd a Barbora Vodvářková.

Report: Začátkem září se nedaleko Lisabonu uskutečnila výměna mládeže pořádaná organizací Ecolution, která si klade za cíl propagaci kladných ekologických hodnot
a podporu lidí ve správném využívání přírodních zdrojů, jejich ohleduplné zacházení s prostředím
kolem. Jedním z jejích hlavních projektů je Bio Villa, která má být ukázkovým příkladem trvale
udržitelného rozvoje . Právě v Bio Ville se odehrávala většina našich aktivit, kterých se účastnili mladí
lidé z České republiky, Portugalska, Španělska a Rumunska.

Bio Villa je zatím ve svém prvním stádiu budování, na plody usilovné práce si ještě budeme muset
nějakou dobu počkat. Od první chvíle bylo jasné, že team organizátorů z Ecolution myšlenku Bio
Villy žije naplno, a tak nám v různorodých workshopech srozumitelně a dopodrobna specialista na
danou problematiku představil jednotlivé části Bio Villy. Jako teoretický základ jsme tak postupně
probrali témata udržitelnosti obecně, význam tzv. permaculture a její konkrétní uplatnění, teorii Gaia
o neustálých rovnováhách v přírodním světě, posledním tématem pak byl stav a vývoj ekonomického
světa a jeho vliv na lidskou společnost. Četné diskuze daly dostatek prostoru každému vyjádřit jeho
názor. Ve specializovaných workshopech s praktickým zapojením účastníků do jejich realizace jsme
se dozvěděli o stavbě a fungování tzv. raised beds (sofistikované záhony s množstvím přirozených
živin a velmi efektivní produkcí), jejichž části jsme pak i tvořili. Dále jsme se podíleli na stavbě bio
konstrukce budoucího hygienického zázemí Bio Villy. Přírodu kolem jsme však nejraději využívali na
sběr fíků a ostružin, k obědu se pak často hodilo volně rostoucí oregano.

Na závěr dne jsme pak dvakrát uskutečnili velmi působivý výstup na hřeben místní přírodní rezervace,
ze kterého se naskytly úchvatné výhledy na zapadající slunce a místní zvlněnou krajinu.

V době konání naší výměny se v nedalekém historickém městečku Palmela pořádaly slavnosti vína,
kterých jsme se s úspěchem zúčastnili a každý si odnesl nějakou tu vzpomínku z ochutnávání místních
specialit a kulturních představení.

Poznání života v Bio Ville bylo pro všechny velkým zážitkem, který v mnohých zanechal více než jen
dobrý pocit ze zdravého životního stylu v souladu s přírodou. Heslo trvale udržitelného rozvoje pro
všechny účastníky od nynějška už není jen prázdný teoretický pojem, a to byl jistě jeden ze záměrů
ochotných portugalců z Ecolution.

Možná se ti bude líbit