Lost in Translation — Španělsko

single-image

Program a akce: program Erasmus+ Mládež, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Puente Genil (Cordoba), Španělsko

Termín konání: 9.—18. listopad 2021

Počet volných míst: 0. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Věkový limit pro účastníky: 18-30

Věkový limit pro group leadera: 18+

Prosím důkladně si přečtete info-pack. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu Erasmus+ Mládež jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondu programu Erasmus+ Mládež a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět. 

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Španělska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Účastnící se země: Španělsko, ČR, Albánie, Rumunsko, Srbsko

Hostitelská organizace: ASOCIACIÓN EUROPA 2020

Popis projektu:

Hlavní téma projektu „LOST IN TRANSLATION“ je migrace, práce na integraci a aktivním občanství prostřednictvím interakce, která přiměje mladé lidi diskutovat o migraci a o tom, jak je migrace přítomna na národní, evropské a globální úrovni.

Hlavními cíli tohoto projektu jsou:
– Vytvořit hluboké porozumění o migraci, aby se prolomily stereotypy a předsudky.
– Podpora vzájemného porozumění mezi mladými lidmi z různých prostředí.
– Posílit myšlenku evropského občanství.
– Podporovat aktivního a podnikatelského ducha mezi mladými lidmi.

Metodika bude založena na učení mezi vrstevníky, konstruktivních debatách, hraní rolí, prezentacích, aktivní účasti, učení se zkušenostmi, spolupráci a skupinové dynamice, umělecké tvorbě, recyklaci, divadelním fóru atd.

Možná se ti bude líbit