YES – Youth Empowerment Through Social Entrepreneurship — Arménie

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Dilijan, Arménie

Termín konání: 16.—23. červenec 2023

Český tým: 4 účastníci (ve věku 18-25) + 1 group leader (ve věku 18+)

Prosím přečtete si info-pack

Hostitelská organizace: Armenian Progressive NGO

Report z projektu:

Úvod:
 
Osmidenní výměna mládeže Erasmus+ v Dilijanu v Arménii se zaměřila na „posílení postavení mládeže prostřednictvím sociálního podnikání“ a spojila zapálené a motivované účastníky ze sedmi zemí. Výměna byla nezapomenutelnou a obohacující zkušeností, která kombinovala učení, spolupráci a zábavu.
 
Učení a růst:
 
Během výměny se účastníci zapojili do řady workshopů a praktických aktivit. Ostatní účastníci se zkušenostmi o sociální podnikání se podělili o cenné poznatky a podnítili nové nápady a přístupy. Prostřednictvím těchto sezení jsme získali základní podnikatelské dovednosti, pochopili význam udržitelných obchodních modelů a komunitně řízených iniciativ. Tato výměna nás vyzvala ke kritickému myšlení a povzbudila nás, abychom uvažovali o inovativních řešeních skutečných problémů našich společností.
 
Spolupráce a kulturní výměna:
 
Jedním z vrcholů výměny byla příležitost spolupracovat s lidmi z různých kulturních prostředí. Rychle jsme zjistili, že navzdory našim rozdílům jsme všichni sdíleli společnou touhu vytvářet pozitivní změny v našich komunitách. Úzká spolupráce s českými, slovenskými, tureckými, italskými, gruzínskými, arménskými a moldavskými týmy nám umožnila vzájemně se učit ze zkušeností a perspektiv a podporovat vzájemný respekt a porozumění.
 
Vývoj programu:
 
Během výměny se každý tým vydal na cestu k vytvoření programu sociálního podnikání šitého na míru specifickým potřebám jejich země. Bylo inspirující být svědkem vášně a obětavosti, s níž každý tým přistupoval ke svému projektu. Atmosféra spolupráce nás povzbudila k tvořivému myšlení a vývoji inovativních řešení, která by mohla mít smysluplný dopad na životy našich cílových příjemců.
 
Zábavné a kulturní ponoření:
 
Kromě workshopů a vývoje projektu nabídla výměna mnoho příležitostí pro zábavu a kulturní ponoření. Úchvatná krajina a živé kulturní dědictví Dilijanu zanechaly na všechny účastníky trvalý dojem. Slavili jsme kulturní noci, předváděli jsme jedinečné tradice, tance a kuchyně našich zemí. Tyto chvíle radosti a kamarádství ještě více upevnily pouta mezi zúčastněnými týmy.
 
Výsledky:
 
Výměna byla pro nás všechny transformační zkušeností. Vracíme se do našich domovských zemí s:
 
1. Rozšířené podnikatelské dovednosti a znalosti v sociálním podnikání.
2. Hlubší porozumění a ocenění různých kultur a perspektiv.
3. Rozvoj inovativních programů sociálního podnikání s potenciálem pozitivního dopadu.
4. Síť mezinárodních spojení a přátelství, která přetrvají i po výměně.
5. Motivace k pozitivní změně v našich komunitách a posílení mládeže.
 
Závěr:
 
Osmidenní výměna mládeže Erasmus+ v Dilijanu v Arménii byla nezapomenutelnou cestou učení, spolupráce a zábavy. Tato zkušenost nám rozšířila obzory, umožnila nám kreativně myslet a vštípila smysl pro odpovědnost smysluplně přispívat naší společnosti. Když se rozcházíme, neseme si s sebou vzácné vzpomínky, lekce a přátelství, která vznikla během této mimořádné výměny. Jsme vděční za tuto příležitost, která nám změní život, a těšíme se na změnu ve světě, kterou spojuje duch posilování postavení mládeže prostřednictvím sociálního podnikání. (Vojtěch Tetera)
 

Možná se ti bude líbit