Vision of Europe through the eyes of young people from the countries of Visegrad Group — Polsko

single-image

Termín konání: 3.-8. září 2017

Místo konání: Nowy Sącz, Polsko

Tento projekt je financován programem: Višegrádský fond

Prosím přečtete si info pack a brožurku s výstupem z projektu 

Účastníci: Matěj Keka, Zdeněk Rod, Marek Kunc, Ondřej Ticháček, Lucie Máčiková, Lenka Švancarová

Účastnící se země: Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko

Dress code: formální oblečení (Business Standard/Business Attire/formal)

Hostitelská organizace: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Report z projektu:

Výše zmíněný projekt, Vision of Europe through the eyes of young people from the countries of Visegrad Group, se konal od 3.9-8.9 v polském městě Nowy Sącz, jenž se nachází nedaleko od města Krakow. Je důležité zmínit, že projekt se konal v rámci mnohem většího projektu, Economic Forum of Young Leaders, který měl celou agendu pod kontrolou a my jsme v tomto projektu vystupovali jako skupina zastupující země V4.

Celkově se v našem teamu nacházelo 15 lidí, a to právě z jichž zmíněných zemí V4 (Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko), ale v rámci projektu Economic Forum of Young Leaders se zde účastnilo více jak 200 lidí pocházející jak z Evropy, tak mimo ji. Mimoto, Českou republiku reprezentovalo celkově 6 lidí.

Ale zpět k projektu samotnému. Jak už název sám vypovídá, naším úkolem bylo vyjádřit svůj názor na situaci týkající se budoucnosti V4 vůči EU a podle toho se i odvíjely jednotlivé aktivity. Aby projekt Vision of Europe byl úspěšný, naším úkolem bylo účastnit se spolu s dalšími zástupci V4 ve dvou mini TV debatách a v jedné velké debatě v hlavním panelu. Otázky, jež nám byly položeny v debatách jsme se dozvěděli několik dní před oficiálním zahájením nebo v den konání debaty. Nyní bych rád popsal jednotlivé dny projektu.

První den, pondělí 4. září  (příjezdový den byl 3. září), začala registrace všech účastníků, kde jsme obdrželi všechny potřebné informace a vstupní průkazky. Po registraci následovala exkurze do mezinárodní firmy Fakro, jež se zabývá výrobou střešních oken. Odpoledne jsme měli první oficiální setkání všech zástupců V4. Toto setkání sloužilo jako seznamovací, ale hlavním účelem bylo si projít jednotlivé okruhy k otázkám týkající se nadcházejících debat. Kvůli vzájemné konverzaci mezi námi a organizátory došlo k příjemnému uvolnění situace, jelikož celá řada otázek nebyla na první pohled dosti srozumitelná. Na konci setkání také došlo k simulaci hlavní debaty, což umožnilo účastníkům (za český tým Lenka Švancarová) si vše vyzkoušet na nečisto. Ve večerních hodinách následoval další program, a to v podobě promítání filmu Last Fisherman.

Následující den, v úterý, došlo k oficiálnímu zahájení celého fóra. V zahajovacím ceremoniálu vystoupil sám starosta města Ryszard Nowak nebo hejtman Malopolského kraje Jacek Krupa. Ve svém velice inspirativním proslovu shrnuli své pohledy na EU, migrační či ekonomickou krizi a jakým směrem by jsme se měli směrovat naše úsilí do budoucna.

Po oficiálním zahájí se konala přednáška CONTEMPORARY LEADERSHIP – LEADER, CHARISTMATIC REFORMER, EXPLORER”, jež byla následována první mini TV debatou, ve které ČR reprezentoval Matěj Keka. Otázky, které byly položeny účastníkům se týkaly budoucnosti EU v roce 2025, dále zda V4 bude dále fungovat nebo ne, a když ano, tak za jakých podmínek. Další otázky se týkaly kooperace v rámci V4 nebo jaké postoje by V4 měla zaujmout vůči EU. Celou debatu je možné shlédnout online pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=VW6uKy1G3co&t=432s.

V odpoledních hodinách se konal první velký panel, jenž nesl název Future of the European Union, ve kterém se například účastnil bývalý český politik Cyril Svoboda. V této debatě všichni zúčastnění vyřkly poměrně odlišné názory, které si ve většině případů navzájem oponovali. Největší diskuze se vedla na téma zda integrovat nebo ne. Např.  již zmíněný Cyril Svoboda si stál pevně za svým stanoviskem, že cestou do budoucna je hlubší integrace a setrvání v silném jádru EU.

Velice inspirativní debatu vystřídala debata EUROPEAN UNION WILL STILL EXIST IN 2025, ve které vystoupili zástupci V4. Česko zde reprezentovala již zmíněná Lenka Švancarová. Otázky zde padaly velice podobné jako v předešlé debatě. Všichni zástupci se nakonec víceméně shodli, že Višegrád byl měl zvýšit vzájemnou kooperaci a zaujmout jednotný a pevný postoj vůči EU. Nakonec celý úterní večer byl ukončen banketem na místní radnici.

Středa se nesla v podobném duchu jako úterý, akorát s tím rozdílem, že od rána do odpoledních hodin probíhaly workshopy na celu řadu témat. Já osobně jsem se účastnil workshopu na téma Leader Between East and West, podrobně rozebírající jednotlivé odlišnosti mezi těmito dvěma regiony. Dalším bodem v programu byla návštěva makedonského prezidenta Gjeorga Ivanova, který ve své řeči shrnul jakým směrem by se  mladí lidé měli ubírat do budoucna a čemu se naopak vyvarovat. Mezitím probíhala poslední mini TV debata, v které jsem se účastnil já a otázky byly víceméně shodné jako v předešlé TV debatě. Debatu je možné online shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=s29w41ruCR0&t=405s. Třešničkou na dortu byla v tento den návštěva polské ministryně Beaty Szydlo, jež vyjádřila své názory na EU, V4 a Polsko.

Poslední oficiální den, ve čtvrtek, byli všichni účastníci fóra odvezeni autobusy na hlavní ekonomické fórum do nedaleké Krynice, kde jsme měli volný program a mohli se účastnit nespočet přednášek. Já osobně jsem se účastnil přednášek zabývající se problematikou Balkánu, šíření euroskepticismu v EU nebo budoucnosti V4. V přednáškách vystupovali lidé počínaje diplomaty a konče ministry či odborníky ze zemí z celého světa.

Nakonec bych chtěl říci, že tento projekt byl nesmírně inspirativní a naplnil všechny mé očekávání.  Zkušenost setkat se s vrcholnými politiky či odborníky je k nezaplacení a motivující. Dále vidím jedinečnou možnost v účasti v mini TV debatách a v diskuzích, které nám nabídly možnost si vše vyzkoušet v praxi a dali nám také neuvěřitelnou možnost nahlédnout do zákulisí příprav těchto debat. Také nesmím opomenout bezchybnou organizaci jak z české tak polské strany. Závěrem bych tento projekt doporučil všem zájemcům o mezinárodní vztahy, politologii, ekonomii či právo, jelikož tento projekt má sám o sobě nesmírnou perspektivu a zohledním-li současnou situaci, tak doba si vyžaduje, aby mladí lidé aktivně participovali v politickém dění.

Zdeněk Rod

______________

Europe needs new development plan. The European Union, which recently undergoes many changes, has to find new leaders, new teams  who will be able to respond creatively to the modern challenges. This is the only way to realise the projects of future. This year in September young leaders from all over the Europe worked on such innovative ideas. During a five-day meeting they took part in Economic Forum of Young Leaders in Nowy Sącz and Krynica Zdrój in Poland. They participated in workshops, study visits and discussion sessions with the representatives from the world of economy, politics and business covering subjects of the future of  the European Union. They were establishing contacts and getting to know Poland as a country which is modern, innovative, has it is own point of view and ability to join new communities.

Young entrepreneurship is a starting point for further thinking about the future of the Old Continent. Economic involvement of youth impacts not only the development of particular countries but also the whole Europe. Taking the challenge of launching own business is crucially important. It is especially visible in Central European Countries. For instant, Poland sets example here as a country where self-employment accounts for 1/3 of all businesses. Jan Dziedziczak, under-secretary of Polish Ministry of Foreign Affairs  stated that Poland has a justified opinion of currently the best developing country. In his speech in Economic Forum of Young Leaders the encouraged young people to acquire new experiences and not to be afraid of failure. He also shared with young leaders his recipe for success:  You have to watch successful people, be with people smarter and older than you who achieved success. This is a key to self-development – to have a leader who will be a role model for you.  However, the participant from Romania Ciprian Dragomir noticed that is difficult to achieve anything on your own: It is not about being the leader, it is not about having the best idea it is all about joining the appropriate team. The meeting in Poland contributed to building such teams who work together on promotion and launching new startups.

 

Economic Forum of Young Leaders created a space which gave youth the chance to express their opinions, get know Polish point of view and establish cooperation. As one of the participant from the Czech Republic Matěj Keka said that the integration of young people from European countries is necessary as only thanks to this the UE will be able to compete with China or the United States. To sum up, young leaders, their entrepreneurship, dedication and creativity has the biggest influence on the shape of the Europe. The future of Europe is created here.

Možná se ti bude líbit