My Favourite Part of Maths Is the Equality Symbol — Německo

single-image

Termín konání: 9.-18. březen 2019

Místo konání: Berlín, Německo

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz 

Přečtete si info-pack

Věkový limit: Iva Černá, Michaela Dytrtová, Marta Slaninková

Hostitelská organizace: Loesje e.V.

Účastnící-se země: Tunisko, Německo, Libanon, Polsko, Chorvatsko, ČR, Litva, Makedonie

Report z projektu: 

Projekt pod názvem My favourite part of math is the equality symbol, se konal 9.-18. března v odlehlejší částí Berlína, Marzanu. Spojoval účastníky z České Republiky, Německa, Polska, Chorvatska, Makedonie, Litvy, Tunisu a Libanonu. V takto kulturně rozdílné sestavě se sešlo celkem 22 participantů.  

Hlavní tématikou kurzu pod záštitou německé části organizace Loesje, byla problematika lidských práv se zaměřením na LGBTIQ komunitu.

Z počátku byla znát jistá nervozita, a to i z důvodu, že velká část z nás byla na projekt/tréninkovém kurzu poprvé. Nicméně vše začalo postupně opadávat. Věnovali jsme se seznamovacím hrám, základním pojmům souvisejícím s LGBTIQ komunitou a názorovým diskusím, kde každý mohl vyjádřit svůj názor.

Velice zajímavou součástí bylo představování problematiky LGBTIQ komunit v jednotlivých zemích s důrazem na možnosti mládeže. Aktivita nám přinesla nespočet nových poznatků jak ohledně země, kterou jsme reprezentovali tak o zemích ostatních. Některé z účastnických zemí do dnešní doby bojují s legalizací v podstatě celé LQBTIQ komunity.

Třetí večer byl na programu kulturní večer, kde byla možnost ochutnat pochutiny ze všech účastnických zemí a sledovat krátké neformální představení země formou divadelní ukázky, písně nebo tance. Za ČR jsme si vylosovali píseň a naše volba padla na Tepláky od skupiny Nightwork.

Jeden z nejlepších workshopů byl bezpochyby s hostem z organizace TrIQ (TransInterQueer), který byl na programu v polovině kurzu. Bylo neskutečně zajímavé poslouchat o skupině I – Intersex od člověka, který je její součástí. K velkému štěstí nás participantů byl prostor i na Q&A a diskuse rozhodně nestála. Náš zájem o informace byl více než zřejmý.

Následující den přišilo již tížené volno. I přes zajímavost programu začínalo být věnování pozornosti těžší a těžší a my všichni jsme se těšili, až konečně uvidíme Berlín. Počasí nám sice nepřálo, stejně jako v podstatě celý náš pobyt, ale volný den nám to nepřekazilo. Navštívili jsme hlavní berlínské památky, ochutnali místní kuchyni a užívali si vzájemnou společnost.

K závěru kurzu nám byly předány poznatky koordinátorů ohledně pořádání projektu Erasmus+ a v neposlední řadě také poselství Loesje organizace. Pro tento účel pro nás byla připravena aktivita ve formě kreativního psaní, která mě, naprosto nekreativní osobu speciálně v oblasti psaní, nakonec naprosto nadchla. Loesja rozšiřuje totiž své poselství ve formě plakátů, na které můžete narazit kdekoliv. Mají předat nějakou myšlenku nebo Vás donutit se nad určitým problémem zamyslet. A právě v průběhu našeho kreativního tvoření, několik plakátů vzniklo. Já to vnímám jako jakousi formu památky a odkazu, že naše práce se bude šířit dál.

Celý kurz se nesl v duch „utvoř si názor sám“, nikdo nám nikdy neřekl, že náš pohled na věc je špatný a měl by být jiný. Veškeré aktivity byly vedeny spíše formou diskuse, které se někdy stávala pěkně žhavou. Není divu, tolik různých národností a tolik různých problémů. Nejzajímavější bylo pozorovat měnící se energii mezi účastníky. I přes únavu a velmi nabitý program se vše dynamicky měnilo a z neznámých osob se stávali přátelé. Celá naše skupina byla velmi otevřená, co se týče názorů. Z počátku jistá odměřenost se zapojit do diskuzí byla zřejmá, ale jak dny plynuly, nikdo si ani nevzpomněl na to, že by měl být nervózní či nejistý mluvit o svých názorech nebo zkušenostech, jelikož jednoduše být nemusel.

TC dopadl nad má očekávání. Potkala jsem spoustu nových přátel a dozvěděla se nespočet nových informací, se kterými jistě budu dále pracovat. V budoucnu bych jistě neváhala a zúčastnila se kurzu znovu.

Velký dík patří i osazenstvu kuchyně, kteří nás po celou dobu rozmazlovali výborným jídlem.

Michaela Dytrtová

Možná se ti bude líbit