You(th)r Culture — Litva

single-image

Termín konání: 2.-9. listopad 2019

Místo konání: Vilnius, Lithuania

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Účastnící-se země: Lithuania,  Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Hungary, Italy, Poland, Romania, Slovakia

Hostitelská organizace: Innovation Office (VsI Inovaciju biuras)

Účastníci: Jan Trojáček, Martina Kvapilová 

Group leader:  Barbora Podešvová

Report z projektu:

Projekt, který nesl název You(th)r Culture, se konal 2-9.11. v hlavním městě Litvy, ve Vilniusu. Celkem se projektu zúčastnilo 40 lidí z 10 evropských zemí. Jednalo se například o Slovensko, Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a další státy.  Po organizační stránce proběhlo všechno v pořádku a komunikace s místní koordinátorkou projektu byla rychlá a bezproblémová.

Významná část aktivit se odehrávala v zasedací místnosti hotelu Ecotel. Hlavním tématem tréninkového kurzu byla kultura, kulturní diverzita, tolerance kulturně odlišných menšin a prevence radikalizace mladých lidí. Na dílčích zadání a prezentacích jsme pracovali převážně v malých skupinkách. Nejnáročnější aktivitou bylo sestavení a realizace workshopu pro zbytek účastníků projektu. Každé ráno jsme ve dvojících diskutovali o tom, co jsme se naučili, jaké aktivity se nám nejvíc líbily a jak bychom mohli naučené znalosti využit v praxi. Tato reflexe byla skvělým nástrojem, jak si připomenout předešlé aktivity a ujasnit si, co jsme se za předchozí den naučili a na čem je ještě potřeba zapracovat.

 

Nejsilnějším momentem byla pro nás návštěva restaurace „Pirmas blynas“. Jednalo se o tzv. sociální podnik, ve kterém jsou zaměstnáni lidé s různým typem postižení. Zažít malinko netradiční formu obsluhy bylo velmi silným, ale zároveň příjemným zážitkem. O to příjemnější bylo viděl pocit štěstí, nadšení, ochoty a chuti pracovat u každého zaměstnance restaurace.

 

Mimo hlavní program jsme měli i jedno volné odpoledne. Tento čas jsme využili k prohlídce gotického hradu Trakai, který bezpochyby patří k nejnavštěvovanějším památkám Vilniusu a jeho okolí. Ke konci projektu jsme se zúčastnili konference na téma „Social enterprenership“, kde vystoupilo několik mladých podnikatelů, kteří nám představili svůj startup a podělili se o jejich podnikatelské zkušenosti. Na konferenci jsme dostali možnost představit náš projekt a vysvětlit posluchačům a zúčastněným, čím jsme se celý týden zabývali a jakých cílů jsme během kurzu dosáhli.

 

Díky tréninkovému kurzu ve Vilniusu jsem si zlepšil celou řadu soft skills. Ať už se jedná o časový managment, veřejné vystupování, práci v týmech, nebo nonverbální komunikaci. Mimo jiné jsem poznal celou řadu skvělých lidí, se kterými bych rád zůstal v kontaktu i nadále. Myslím si, že tréninkový kurz You(th)r Culture splnil svůj cíl a rozšířil nám znalosti v oblasti práce mladých lidí tzv. „youth workers“, dále v oblasti kulturní diverzity, či možnostech sociálního podnikání. 

 Jan Trojáček

Možná se ti bude líbit