M3 — Management, Marketing and Money for NGOs in youth work — Dánsko

single-image

Datum konání: 23. – 31. srpna 2011

Místo konání: Humlebæk, Dánsko

Pořadatel: Crossing Borders

Účastnický poplatek: 60 euro

Účastníci: Alžběta Možíšová 
 

Report z projektu:

23.-31. srpna jsem se zúčastnila projektu „M3“ v dánském Humlebaeku. Tématem školení byl marketing, management a financování neziskových organizací. Projekt byl skvěle zorganizovaný a hodně intenzivní – každý den sestával z několika pracovních bloků, u nichž se střídali tři profesionální školitelé. Ke každému tématu nám poskytli spoustu užitečných informací (všechny podklady byly zpřístupněny i po skončení kurzu, takže krom vlastních poznámek si odvážíme i celou řadu dalších prezentací, online nástrojů atd.), hlavní důraz byl ale kladen na aktivní účast a vlastní zkušenosti účastníků a účastnic z fungování jejich organizací. Většinou kurz probíhal formou skupinové práce a s cílem co největší aplikace obecných informací na konkrétní příklady.

Krom toho byl všem dávám prostor pro evaluaci a reflexi nejen uplynulého dne, ale i celého kurzu – každý večer před večeří se scházely hodnotící skupinky, kde jsme se mohli vyjádřit k čemukoli, co se nám ne/líbí či navrhnout, co bychom chtěli ještě probrat, atd., jeden večer byl věnovaný prezentaci našich projektů, další zase domlouvání budoucí spolupráce.

Program na každý den byl skvěle připravený a celkový přístup organizátorů byl velmi vstřícný a přátelský.

Kromě školení byly součástí programu samozřejmě i sociální aktivity – např. návštěva slavného muzea moderního umění Lousiana, výlet do Kodaně, večerní kvíz a samozřejmě uvítací a rozlučkový večírek.

Z projektu si odnáším řadu přínosných informací a inspiraci do další práce, a krom toho jsem také poznala lidi z různých koutů Evropy, kteří se aktivně angažují v neziskovém sektoru. Celkově tedy můžu říct, že to rozhodně stálo za to!

Možná se ti bude líbit