MOVEmental — Bulharsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 1.—8. listopad 2022

Místo konání: Sofia, Bulharsko

Český tým: David Stehlík (starší), Pavla Chaloupková a Davča Stehlík (mladší)

Prosím přečtěte si info-pack.

Hostitelská organizace: Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education, FECE

Report z projektu:

Projekt s názvem MOVEmental se konal od 1. do 8. 11. v Bulharsku, v  hlavním městě Sofii. Semináře se účastnilo celkem 14 lidí z těchto zemí: Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Litva a organizující Bulharsko.

Z pořádající organizace Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education se o zajištění prostor a aktivit starala především Maria Rachinska, spoluzakladatelka NGO a školení a trénink jako takový měla na starosti Maryia Adrianova.

První den byl zároveň příjezdovým dnem, kdy někteří z účastníků dorazili až později večer, takže jedinou aktivitou byla společná večeře pro ty, jenž už dorazili.

Druhý den se nesl v duchu seznamování se mezi sebou, ale i s intenzivním zasvěcením do problematiky na kterou byl tréninkový kurz zaměřen.

Tréninkový kurz MOVEmental vytvořil komunitu kreativních lidí, kteří po dobu trvání TC tvořili nápady prostřednictvím experimentálního učení a praktik „non-formal education“. Všichni účastníci měli příležitost vyměnit si zkušenosti, sdílet osvědčenou praxi, učit se metody a cvičení, které pomáhají trénovat zrak a přijít s novými inovativními nápady.

Tento TC si kladl za cíl zvýšit tyto dovednosti a kompetence: přizpůsobivost, kreativní myšlení, mezilidské a vůdčí dovednosti. Také se snažil přinést hlubší porozumění role kultury a umění ve vytváření udržitelného společenského a ekonomického rozvoje, tvorby práce a sociálního soudržnosti a propagovat spolupráci mezi kulturními a kreativními sektory směrem k vytvoření kulturně bohatých a živých komunit

Třetí den jsme se nejdříve ráno věnovali problematice Visual literacy of the Art z hlediska teorie a poté jsme v odpoledních hodinách v praxi při návštěvě Národní galerie plnili úkoly v malých skupinkách o 4-5 osobách, tyto úkoly nám byly rozdány spolu s rozdělením do skupin již dopoledne. Poté jsme se po návratu zpět stejně jako ostatní dny večer věnovali evaluaci a reflexi dne.

Čtvrtý den jsme se ve skupinách z předchozího dne prezentovali naše výsledky úkolů z odpoledne třetího dne a poté se celý den věnovali teorii Technik pro generování ideí. V pozdní odpoledne jsme se poté zúčastnili komentované prohlídky města.

Pátý den jsme se věnovali tzv. kreativní laboratoři, kdy jsme se měli nejdříve sami s pomocí poslechu hudby. Poté jsme se ve skupinách věnovali vytvoření příběhu z náčrtů všech členů skupiny a následně prezentaci ostatním.

Tento den jsme také měli v odpoledním programu „Meet the Artist – DIVI SLIVI a linocut workshop“ kdy jsme navštívili ateliér slečny, která je začínající umělkyní a zabývá se tiskem na textil, v rámci této návštěvy jsme si i sami vyzkoušeli tisk na plátěnou tašku – viz. přiložené foto.

Předposlední, šestý den, jsme se věnovali opět více teorii – a to modelu Six Thinking Hats, který vynalezl Edward de Bono a lze jej použít ať již při vedení projektu, či např. sestavování funkčního týmu. (Metoda šesti myslících klobouků je systém pro přemýšlení v skupinových diskusích a při samostatném přemýšlení. Kombinován s metodou paralelního přemýšlení, která je s ním asociována, poskytuje nástroje pro skupiny, aby přemýšlely efektivněji, a také nástroje pro plánování procesu přemýšlení podrobným a provázaným způsobem.

Je rozlišováno šest různých stavů (klobouků), které mají přiřazeny barvy:

  • Informace: (Bílá) – bere se do úvahy pouze jaké informace jsou známé, co jsou fakta?
  • Emoce: (Červená) – instinktivní emoční reakce anebo vyjádření o emocích (ale bez zdůvodňování).
  • Negativní usuzování: (Černá) – logika aplikovaná na určení chyb nebo barier, hledání neshod.
  • Pozitivní: (Žlutá) – logika aplikovaná na určení přínosů, hledání souhlasu.
  • Kreativita: (Zelená) – vyjádření provokace a pátraní, sledování, kam vedou nápady.
  • Přemýšlení: (Modrá) – přemýšlení o přemýšlení.

Po úvodním teoretickém bloku jsme měli v týmech o 6 osobách (počet barevných klobouků) přemýšlet o různých typech umění (fine art, apod.) a poté následně prezentovat všem účastníkům TC.

Pátý den také po večeři v pozdních večerních hodinách proběhl Intercultural evening, kdy jednotlivé státy prezentovali zajímavosti o své zemi a podali informace o vysílajících NGO.

Poslední den nám byly představeny další možnosti Erasmus+ a projekty realizované bulharskou organizací, ale také ostatní finanční instrumenty Evropské unie a poté jsme se v malých mezinárodních skupinkách věnovali tvorbě projektu, kdy nám byl přidělen typ organizace (NGO, národní státní organizace, univerzita apod.), poté nám byl Maryií (spoluzakladatelkou organizující NGO) dán feedback. Na konci dne jsme obdrželi Youthpassy a vyplnili jsme finální evaluační formulář s hodnocením celého projektu. Ať již byl tréninkový kurz zajímavý, bohužel musím tentokrát zmínit, že jsme se potýkali s nedochvilností, případně úplným vynecháním některých aktivit některými účastníky projektu, což několikrát vytvořilo nepříjemnou atmosféru mezi organizátory a účastníky, kdy to tzv. „odnesli“ především ti, kteří byli na místě včas a zúčastnili se.

Pavla Chaloupková

Možná se ti bude líbit