My way for making the future — Makedonie

single-image

Termín konání: 2.-9. října 2012

APV: 14-16 září 2012

Místo konání: Struga, Makedonie

Program a akce: program Mládež v Akci, akce 3.1.

Účastníci: Dita Martinková, Iva Musilová, Lenka Linhartová, Marie Mazáková, Emilie Žigová (group leader)

Report z projektu

MY WAY FOR MAKING THE FUTURE je mezinárodní výměna mládeže, která zahrnovala 30 účastníků pocházejících z Makedonie, Belgie, Polska, Bulharska, Rumunska a České republiky. 

Tento projekt organizovaný hostitelskou organizací SEGA byl zaměřen na podporu mobility nezaměstnaných mladých lidí zejména na venkově a jejich aktivní zájem o svou budoucnost s cílem zlepšit jejich začlenění ve společnosti. Během sedmi dnů jsme měli možnost vyměňovat si vzájemné zkušenosti a nápady ke zlepšení podmínek a šancí mladých lidí. 

Denní program projektu byl sestaven velmi efektivně. První dva dny byly zaměřeny hlavně na seznamování účastníků. Součástí těchto dnů byly různé team-buildingové aktivity a zajímavé činnosti zaměřené na posílení vzájemné důvěry, respektu a spolupráce. Kladně hodnotím také stanovení pravidel, týkajících se zejména respektu, aktivity a sdílení, které účastníci hromadně schválili a následně i dodržovali. 

V dalších dnech jsme plynule přešli ke zkoumání problematiky nezaměstnanosti mladých lidí. Hlavním nástrojem tohoto projektu byla fotografie, která „mluví“. Program vyplňovalo mnoho interaktivních úkolů, v rámci nichž jsme měli možnost dozvědět se o kulturních odlišnostech, tradicích, způsobech práce a zaměstnanosti ve venkovských oblastech různých zemí. To vše právě prostřednictvím fotografií. Zajímavou aktivitou byla například Photo exhibition s tématikou zaměstnanosti mladých lidí. V rámci toho jsme pro širokou veřejnost prezentovali fotografie pořízené při prohlídce města, kdy jsme mohli přímo pozorovat situaci tamních lidí. 

Tento projekt vycházel z konceptu participativního neformálního vzdělávání. Efektivní bylo tvoření multikulturních skupinek pro jednotlivé úkoly, kde měl jedinec možnost poznat blíže další účastníky, učit se asertivitě ale i to jakým způsobem dávat a dostávat zpětnou vazbu.

V závěru reportu bych chtěla velmi poděkovat pořadatelům jak na straně hostitelské organizace SEGA tak domácí EYCB. Veškeré organizační záležitosti a komunikace proběhli bez problémů, s ochotou a přátelským přístupem organizátorů. 

Co se týče přístupu a celkové organizace projektu ze strany SEGA, za všechny české účastníky skláníme poklonu, velmi si ceníme skvěle zpracovaného programu, nadšení organizátorů, individuálního, přátelského přístupu ale i jasně stanovených cílů a pravidel a v neposlední řadě i servisu v oblasti ubytování a stravování. Všem zájemcům tedy účast na podobném projektu vřele doporučuji.

Dita Martínková

Možná se ti bude líbit