Sports – Healthy Minds — Portugalsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání výměny mládeže: Santa Maria da Feira, Portugalsko

Časový rozvrh této mobility:

  • Přípravné předprojektové setkání (Advance Planning Visit = APV): 6.—9. květen 2024. Tohoto přípravného předprojektového setkání se za ČR zúčastní group leader české skupiny. APV účastník se zúčastní i samotné výměny mládeže v červnu. Co obnáší účast na APV najdete zde. (není to žádná věda a zvládne to opravdu každý) 
  • Výměna mládeže: 3.—9. červen 2024

Český tým: 5 účastníků (ve věku 18—30 let) + 1 group leader (ve věku 18+ let)

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit jako náhradníci, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) a to max. do výše €340/účastník. 

Hostitelská organizace: Portuguese Red Cross – Delegation of Sanguedo

Popis projektu:

Sports offer numerous benefits for maintaining a healthy mind, encompassing physical, mental, social, and emotional aspects of well-being. Regular participation in sports not only improves physical health but also enhances mental resilience, social skills, and overall quality of life. Engaging in sports plays a crucial role in promoting healthy minds in several ways:

Physical Health Benefits: Sports encourage physical activity, helping to maintain a healthy weight, improve cardiovascular health, and strengthen muscles and bones. Regular exercise through sports also reduces the risk of chronic diseases like obesity, diabetes, and heart disease.

Mental Health Benefits: Participation in sports has been linked to reduced stress, anxiety, and depression levels. Physical activity triggers the release of endorphins, which are natural mood lifters, contributing to overall mental well-being.

Social Interaction: Sports provide opportunities for social interaction and teamwork, fostering friendships and a sense of community. Team sports, in particular, promote cooperation, communication, and interpersonal skills.

Discipline and Goal Setting: In sports, individuals learn discipline, time management, and the importance of setting and striving for goals. These skills translate into other aspects of life, such as academics and careers, leading to increased self-confidence and resilience.

 

We hope that these 5 days you will spend at “Sports – Healthy Minds” will be for you an a intercultural experience!

Cognitive Benefits: Sports involve strategic thinking, problem-solving, and decision-making, enhancing cognitive abilities. Athletes often develop better concentration, memory, and learning skills, which can positively impact academic performance

Emotional Regulation: Through sports, individuals learn to manage emotions such as frustration, disappointment, and anger in healthy ways. They also learn resilience, bouncing back from setbacks and failures, which are essential life skills.

Confidence and Self-esteem: Successes in sports, whether individual or team achievements, boost self-esteem and confidence. Mastering new skills and overcoming challenges contribute to a sense of accomplishment and self-worth.

Healthy Habits: Participation in sports encourages the adoption of healthy lifestyle habits, including proper nutrition, adequate sleep, and avoiding harmful substances like drugs and alcohol.

 

Sports – Healthy Minds is a Youth Exchange co-founded by the Erasmus plus program within the strategic plan developed for Erasmus plus accreditation in the youth field by Red Cross- Delegation of Sanguedo. Promoting sports in non-formal education for young people is instrumental in fostering healthy minds by promoting holistic development, engaging and motivating learners, developing life skills, promoting healthy lifestyles, fostering social integration and inclusion, empowering individuals, promoting peace and conflict resolution, and nurturing community
engagement and leadership.

This Youth Exchange is designed to elevate the empowerment of Young People in non-formal education experiences.

There are several reasons why non-formal education plays a crucial role in the context of Erasmus+ framework:

Inclusivity and diversity; experiential learning; soft skills, development; innovation and creativity; lifelong learning and community engagement.

Možná se ti bude líbit