Naturalistic Intelligence — Slovinsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Trbovlje, Slovinsko

Termín konání: 20.—26. květen 2024

Český tým: 2 účastníci (ve věku 18+) 

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €180 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět v případě využití pozemní dopravy (autobus/vlak)

Hostitelská organizace: ASPIRA

Popis projektu:

ASPIRA is an Erasmus+ accredited organization dedicated to conducting trainings focused on Gardner’s Eight Intelligences. We strongly advocate for a holistic approach to learning, recognizing that each individual possesses unique strengths and weaknesses, with varying degrees of proficiency in different intelligences.

In our upcoming training session, we will specifically explore the concept of naturalistic intelligence. Naturalistic intelligence, as recognized by Gardner’s theory, encompasses the ability to understand and appreciate nature deeply, allowing individuals to fully immerse themselves in natural environments.

The primary objective of this training is to empower youth workers and leaders to foster naturalistic intelligence within their respective youth communities. By honing the skills necessary to engage with and appreciate nature, participants will gain valuable insights into creating enriching experiences for young people.

Furthermore, our training emphasizes the importance of learning in an environment conducive to growth and exploration. What better setting to cultivate naturalistic intelligence than the great outdoors? We look forward to bringing together like-minded individuals in an environment that facilitates experiential learning and personal development.

Možná se ti bude líbit