Navigate Your Inner Compass IV — Belgie

single-image

Termín konání: 5.-12. listopad 2017

Místo konání: Antwerpy, Belgie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Prosím přečtete si info-pack

Účastníci: Karel Lach, Veronika Šromová

Účastnický poplatek: €70 (Samotní organizátoři si ho strhli z reimbursementu cest. nákladů). 

Hostitelská organizace: Connected Elephant

Účastníci se země: ČR, Belgie, Švédsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Irsko, Malta, Španělsko, Itálie

Report z rojektu:

Projekt s názvem Navigate Your Inner Compass se uskutečnil ve dnech 5.-12. listopadu 2017 v Belgii. Účastníci z ČR, Belgie, Švédska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Irska, Malty, Španělska a Itálie se postupně sešli v hostelu nacházejícím se téměř v centru krásných Antverp. Přivítal nás příjemný personál, ale o poznání chladnější šedý nábytek a studené podlahy zasedacích místností, ve kterých jsme následující týden trávili většinu času.

V prvních dnech jsme se postupně seznamovali s účastníky prostřednictvím zábavných her a aktivit. Postupně jsme vytvářeli bezpečné prostředí pro intenzivní osobnostní práci, která měla přijít. Ve skupině mi bylo po celou dobu velmi dobře a ze strany téměř všech účastníků jsem cítila odhodlání a ochotu pracovat na sobě a sdílet své zkušenosti s druhými.

S účastníky jsme se poznávali stále osobněji prostřednictvím aktivit, které byly zaměřeny na sdílení hlubokých témat. Příkladem jednoho z těchto cvičení, které ve mně zanechalo silný dojem, byla aktivita s názvem „river of life“. Úkolem bylo strávit čas sami se sebou malováním řeky našeho života, do které jsme zaznamenávali důležité životní události, setkání, mezníky atd. Své řeky jsme pak sdíleli ve skupinkách po třech lidech, které jsme si měli vytvořit podle sebe a za možnost poznat tyto účastníky i s jejich minulostí jsem byla velmi vděčná. Pomohlo mi to připomenout si, jak je důležité respektovat, že každý jsme výtvorem našeho vlastního života a událostí v něm a nezřídka si neseme břemena, která ovlivňují naše současné interakce.

Tématu, které hrálo v popisu projektu ústřední roli, jsme se v průběhu týdne dotkli jen okrajově a s postupem času se mezi účastníky zvyšoval zmatek a frustrace z toho, že jsou aktivity zaměřené spíše na osobnostní růst než na sexualitu jako takovou. Očekávání řady účastníků (včetně mne samotné) nebyla naplněna, s čímž byli lektoři konfrontováni v reflexních skupinkách, na programu to však nic neměnilo. Aktivity zaměřené na osobní témata vzbuzovaly hluboké emoce, které v průběhu programu nebyly dostatečně ošetřeny a část účastníků tak trávila večery uklidňováním se navzájem. Koncem týdne atmosféra ztěžkla natolik, že jedna účastnice odjela o den dříve ve velmi špatném rozpoložení. Sled těchto událostí ve mně zanechal hluboké dojmy, zároveň jsem si ale z tohoto projektu odnesla cenné zkušenosti do svého profesního života. Těším se, že řadu aktivit budu vést ve svých kurzech s dětmi a zároveň jsem pocítila, na co je důležité si jako lektorka dávat pozor. Poznala jsem také skvělé a inspirativní lidi z různých zemí, se kterými jsem mohla o tématu sexuality otevřeně mluvit ve volných chvílích a některé diskuze pro mě byly velmi podnětné.

Veronika Šromová

Možná se ti bude líbit