No Boundaries, No Exclusion — Srbsko

single-image

Datum konání: 27. srpna – 3. září 2011

Místo konání: Nis, Srbsko

Účastníci: Lukáš Pazourek, Daniel Dvořák, Sabina Bergerová.

Report z projektu: Projekt No boundaries, no exlusion – The next Chapter v srbském Niši se konal ve dnech 27.8. – 3.9.2011 a byl tréninkovým kurzem pořádaný organizací CYE 018. Účastnilo se jej 24 participantů ze 7 sedmi zemí – Srbska, Makedonie, Černé Hory, Bulharska, Turecka, Ázerbajdžánu a České republiky. Tu zastupovali 3 účastníci.

Denní náplň sestávala z různorodých worskhopů, z nichž většina mířila na samotný program Youth in Action (Mládež v akci), multikulturalismus, toleranci či genderové předsudky a vyrovnanost. Díky zastoupení různých kultur šlo častokrát o velice zajímavý program. Dozvěděli jsme se tak, jaký je rozdíl mezi výměnou mládeže a tréninkem, co je to EVS (evropská dobrovolná služba), co je potřeba udělat, pokud chceme požádat o vlastní projekt, jaké jsou metody vzdělávání atd. Věřím, že většina z nás tyto nově nabyté znalosti v budoucnu využije.

Samozřejmě projekt nebyl jen o práci, ale i o zábavě. K vrcholům patřily dva multikulturní večery. V prvním byla prezentována země, z kterých účastníci pocházejí a následně i jejich domovská organizace. V druhém večeru byla prezentována kultura daných zemí pomocí pokrmů, pití a národních tanců. Díky oběma večerům tak měli účastníci možnost okusit jiné kultury na vlastní kůži.

K projektům Youth in Action (Mládež v akci) patří samozřejmě i bližší poznání místa, ve kterém se projekt koná. V našem případě k tomu napomohla celoodpolední hra v centru města a následně celodenní výlet, v kterém jsme navštivíli památky ze starověku (antické lázně), ale i z novověkých dějin Srbska jako je kostnice z dob válek s Turky či místní termální lázně.
Bohužel nic netrvá věčně a tak jsme se tedy museli všichni, po zcela jistě velmi příjemně stráveném týdnu, vrátit zpět domů.

Možná se ti bude líbit