Participatory Europe — Estonsko

single-image

Termín konání: 2.-11. prosinec

Místo konání: Haapsalu, Estonsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Hostitelská organizace: MTÜ Noored Ühiskonna Heaks

 

Účastnice českého týmu:  Markéta Mošová, Ivana Pokorná

 

Účastnící-se země: Estonia, Italy, Croatia, Portugal, Spain, Czech Republic, Slovakia, Romania, Turkey, Lithuania, Greece, Bulgaria

 

Report z projektu: 

 

Tréninkový kurz, nazvaný „Participatory Europe“, se konal 2. – 11.12. 2019 v Roosta Holiday Village, která se nachází v blízkosti městečka Haapsalu v Estonsku.

Projektu se zúčastnilo celkem 28 lidí z 12 evropských zemí (Estonska, Itálie, Chorvatska, Portugalska, Španělska, České republiky, Slovenska, Rumunska, Turecka, Litvy, Řecka a Bulharska). Celým projektem nás provázeli 2 zkušení instruktoři: Marco s Lorenzem. Tréninkový kurz byl veden především neformálními vzdělávacími metodami, učením ze zkušeností, mnoha diskuzemi a kreativními workshopy. Jediným oficiálním tréninkovým jazykem byla angličtina.

Ubytování bylo zajištěno v malých, červených, tradičních severských chatkách po 4 až 8 lidech (dle velikosti chatky). Ubytování bylo pohodlné, v chatkách bylo teplo i při venkovních mínusových teplotách, někteří měli na chatce dokonce svou vlastní saunu. Společný program byl veden v hlavní budově, kde jsme měli k dispozici velký sál s uspořádanými židlemi většinou do tvaru kruhu, aby se nám dobře spolupracovalo. V této hlavní budově jsme měli také společné tzv. coffee breaks, snídaně, obědy a večeře.

K odborné stránce kurzu – předmětem kurzu bylo vytvoření definice a porozumění, co je politika a jaké jsou její funkce v moderní demokracii, lépe porozumět, co jsou zákony, jak jsou vytvářeny, dozvědět se více o advokacii a komunikaci ve světové politice a vládě.

Cílem kurzu bylo zvýšit povědomí pracovníků s mládeží a mládeže o evropské politice a vybavit je nástroji k vytvoření příznivého prostředí mládežnické organizace, aby se mohli účastnit procesů politického rozhodování a řešení problémů.

První dny projektu jsme hráli především hry zaměřené na seznámení s ostatními účastníky kurzu a vylepšovali si své teoretické základy, jenž již máme v problematice evropských politik. Další dny už jsme byli častěji rozdělovány do menších skupinek a pracovali na svých vlastních projektech. Výsledkem celého tréninkového kurzu byly naše projekty, na kterých jsme každodenně pracovali. Každá ze skupinek si zvolila jeden z aktuálních problémů, jenž trápí Evropu a snažili se problém vysvětlit a na základě dostupných možností navrhnout opatření, které by mohly daný problémy vyřešit. Poslední den kurzu jsme si všichni společně sedli, své projekty prezentovali ostatním a rozhodovali, zda bychom nově navrhnuté zákony, pro zlepšení současné situace v Evropě, přijali či ne.

Mimo aktivity přímo zaměřené na téma kurzu, jsme se snažili blíže seznámit také s odlišnými kulturami. Večer, který byl na toto téma přímo určený, se nazýval „Cultural evening“, kdy jsme sehráli divadlo s tématikou evropského božstva se zapojením našich vlastních zemí. Po představení už následovali jen nejrůznější ochutnávky tradičních pokrmů a nápojů z našich zemí. Bohužel jsme neměli k dispozici kuchyni pro vaření tradičních jídel, ale i tak jsme ochutnali různé druhy bulharských salámů a sýrů, rumunské a chorvatské sladké pochutiny, bílé i tmavé čokolády a spoustu dalšího.

Jeden den byl celý věnován výletu do hlavního města Estonska – Tallinnu, kde jsme nejprve navštívili národní knihovnu, kam byli pozvány 3 hosté působící v evropské politice. Dále jsme se v menších skupinkách šli podívat do historického centra města plného vánočních dekorací a trhů. Náš výlet byl zakončen společnou večeří v místní pizzerii.

Na závěr mohu jen říci, že se kurz vydařil. Myslím, že všichni účastníci jsme si z kurzu něco nového odnesli, co nám pomohlo ať už k osobnímu či profesnímu rozvoji a poznali jsme nové přátelé, s kterými jsme strávili krásných pár dní plných legrace, ale i občasných neshod a diskuzí a s kterými se snad zase brzy uvidíme.

Jsem moc vděčná za to, že máme tuto možnost vyjet na kurz do zahraničí. Moc jsem si to užila a tímto bych i ráda poděkovala všem, kteří se na přípravě a organizaci tohoto kurzu podíleli. Odvedli jste výbornou práci.

Markéta Mošová

Možná se ti bude líbit