PERACH Partnership building activity — Izrael

single-image

Termín konání: 9. – 12. prosince 2012

Místo konání: The Weizmann Institute, Rehovot, Izrael

Účastník: Ondřej Serbousek

Program: EuroMED Youth

Report z projektu

Projekt byl pořádán Izraelskou organizací PERACH. Tato organizace se stará o mentorování dětí a studentů, kdy mentory jsou vždy univerzitní studenty, kteří mají za tuto činost jisté výhody na své škole. Tento program je v Izraeli velice známý, a letos zašťiťuje přes 22 tisíc dětí, zhruba stejný počet mentorů a mnoho dalších koordinátorů, často taky z řad studentů. 

Projekt se konal na Weizmannově institutu, což je významné Izraelské centrum vědy ve městě Rehovot, cca hodinu cesty z Tel Avivu. Projekt byl napsán jako Training course se zaměřením na poznání principů a fungování organizace PERACH a mentoringu dětí. Druhým významným bodem projektu bylo vytváření nových partnerství mezi organizacemi, kdy se projektu účastnili zástupci (vždy jeden) organizací z Itálie, Bulharska, Slovinska, Slovenska, Francie, Rumunska a naší EYCB. Ve volném čase jsme si navzájem předávali zkušenosti, rady a tipy pro práci v programu Youth in Action, ale také sbírali zkušenosti a informace z jiných typů programů jako je Grundtvig, EuroMED nebo Comenius. 

V rámci poznání fungování poboček organizace PERACH jsme navštívili univerzity v Tel Avivu, Univerzitu, výzkumné centrum pro mládež a centrum volného času ve městě Beer Sheva v negevské oblasti a Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě. Také byla možnost poznat Jeruzalém a Tel Aviv v našem volném čase, kdy nám místní byli dobrými průvodci. 

Ondřej Serbousek

Možná se ti bude líbit