Polish-Czech Youth — a Chance for a Better Future — online

single-image

Tento projekt je podpořen grantem z Ministerstva zahraničí Polska

Termín konání: 6.—7. říjen 2020

Místo konání: online

Prosím přečtete si info-pack.

Hostitelská organizace: European Meeting Centre – Nowy Staw Foundation

Účastnící-se země: Polsko a ČR

Popis projektu:

Nudíš se při nouzovém stavu doma a nechceš věnovat všechen svůj čas online škole? Pak si užij dvoudenní online projekt a poznej nové přátele!

Účastníci projektu se stanou součástí průzkumu zaměřeného na obavy vyvstávající z aktuální situace ve světě vztažené na trh práce, nutnost trávení života online a změny probíhající v zemích V4 a v celé EU.

Součástí projektu budou 2 workshopy zaměřené na Fake News a důležitost Polska a České republiky ve V4 a také 2 debaty, během kterých budou účastníci mít možnost diskutovat a sdílet své poznatky. Závěrem projektu bude zveřejnění 5 článků o projektu do českých a polských novin.

Program projektu:

  • Provedení průzkumu mínění účastníků projektu s cílem zjistit jejich názor na změny na trhu práce, využít nových technologií, vzdělávání a změny probíhající v jejich zemi související s pandemií COVID-19
  • 2 online debaty zaměřené na výzvy, kterým aktuálně čelí Polsko a Česká republika a celá V4 a také na výzvy, které stojí před dnešní mládeží a jsou umocněny aktuální situací související s nemocí COVID-19
  • 2 Workshopy zaměřené na fake news a důležitost přítomnosti Polska a České republiky ve Visegrádské skupině
  • Zveřejnění 5 článků zaměřených na projekt a výzkum s ním související v českých a polských novinách.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je posílit existující vazby a spolupráci s partnery v boji s novými výzvami a vytvořit nová partnerství v řadách české a polské mládeže.

Chceme ukázat, že aktuální pandemická situace nemusí být překážkou v organizování mezinárodního projektu. Jeho účastníci dokážou, že si s pomocí technologie mohou vyměnit své názory a debatovat online.

Účastníci projektu vyzdvihnou problémy související s formami mezinárodní spolupráce v době koronavirové nákazy, nacházejícím polským vedením Visegrádské skupiny a obavami souvisejícími s aktuální situací na trhu práce.

Dalším cílem projektu je posílit image Polska, jakožto aktivního aktivisty v EU, NATO a Visegrádské skupině vyzdvihnutím ekonomických, sociálních, politických historických úspěchů Polska.

Důvody konání projektu:

Součástí projektu budou workshopy zaměřené na téma sdílení falešných informací na sociálních sítích a boje proti Fake News. Účastníci projektu získají informace o pozitivech vyplývajících z bytí ve Visegrádské skupině a NATO.

Workshopy a schůzky se zástupci polské politiky, médií, neziskových organizací, vědy a výzkumu dokáží, že si Polsko zaslouží titul leadera a aktivního člena mnoha organizací, protože zodpovědně plní všechny své povinnosti.

Účastníci projektu také budou mít příležitost naučit se více o polské vědě, historii a kultuře. Online schůzky jsou ideální pro zájemce o projekty, kteří nemohou vycestovat, kvůli svým povinnostem nebo strachu z cestování v dnešní situaci.

Možná se ti bude líbit