Conflict vs. Connection: A Practical Training for Young Peace-Builders – Arménie

single-image

Termín konání: 10.-17. duben 2017

Místo konání: Jerevan, Arménie

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Účastníci: Martin Fišer, Kateřina Nováková, Aneta Hejrovská

Prosím přečtete si info pack

Účastnický poplatek: €30 (vybírali si ho samotní organizátoři)

Hostitelská organizace: Armenian Progressive Youth NGO

Účastníci se země: ČR, Arménie, Kypr, Chorvatsko, Estonsko, Gruzie, Německo, Lotyšsko, Moldavsko, Polsko, Rusko, Ukrajina, Turecko

Report z projektu:

V dubnu 2017 jsem dostala jedinečnou příležitost se zúčastnit projektu s názvem Conflict vs. Connection: A Practical Training for Young Peace-Builders, který se konal v hlavním městě Arménie, Jerevanu.

Zajímavá skladba jednotlivých zúčastněných zemí a i místo konání projektu přispělo k jeho nevšednosti. 36 účastníků ze 13 zemí světa se na tento mezinárodní projekt přijelo poučit o tom, co je to vlastně mír, co je to konflikt, jak se dá konfliktním situacím předejít a jak je lze následně řešit.

Pomocí neformálního vzdělávání nám byla poskytnuta teorie, kterou jsme poté pomocí her a společných aktivit použili v praxi. Dialog, vzájemná komunikace, management konfliktu a následná transformace jsou metody, které se pro nás staly klíčovými v celé výukové osnově. Touto velmi efektivní metodou probíhal celý trénink, který trval jeden týden. Za tento týden jsme nabyli vědomosti v oboru, poučili se i o současných konfliktech v evropských zemích a také poznali kulturu Arménie. Lektoři, kteří nás danou tématiku vyučovali, mají osobní zkušenosti z praxe, tento faktor přispěl k celkové profesionalitě týmu.

Téměř ve všech zúčastněných státech nyní nebo v čerstvé minulosti proběhl ozbrojený konflikt. Ukrajina, Rusko, Arménie, Turecko, Gruzie. Tato jedinečná diverzita účastníků ze zemí, které jsou momentálně v konfliktu, velmi podporuje myšlenku lidských práv, šíření míru a i jeho budování. Všichni účastníci jsme si vybudovali vzájemné vazby, přátelství nehledě na národnost, mezinárodní postavení země původu, nehledě na jakékoli bariéry.

Velmi mnoho aktivit v programu bylo otevřeno našim osobním aktivitám, na kterých jsme se podíleli. Vlastní workshopy účastníků, kteří chtěli prezentovat vlastní pohled, či teorie k problematice. Dále například NGO fair, kde jsme všichni představili své organizace, jak již vysílající, tak i ty, ve kterých se aktivně participujeme. Tento prostor nám dal možnost si vyměnit vzájemné kontakty a možná navázat v budoucnu vzájemné vztahy či vytvořit podobné projekty. Dále jsme například prezentovali konflikty v našich zemích, seznámili jsme se s problémy daných zemí z pohledu mladých lidí.

Nejvíce si ovšem vážím zorganizování události s názvem Human Library. Na tomto eventu uspodařaným arménskou organizací Armenian Progressive Youth, také organizace celého projektu, se podíleli nejen výjimeční účastníci našeho tréninku, ale i mnoho místních aktivistů, studentů, kteří takto dostali prostor sdílet svoje nevšední životy. Rozhovory s těmito lidmi mě velmi inspirovaly. Dostala jsem možnost se dozvědět více o osudu například indického studenta medicíny na jerevanské univerzitě, dobrovolníka arménského původu žijícím v Kanadě, gej aktivistů z Jerevanu, tureckého dobrovolníkem v Arménii nebo syrského uprchlíka.

Kromě studia a aktivit nám byl i zorganizován výlet na nedaleký klášter a arménské svaté místo. I přes špatné počasí se program uskutečnil a velmi povedl. V závěru výletu nám lokální rodina ukázala, jak se vyrábí místní chléb, sušené ovoce a představili nám typickou arménskou kuchyni. Tento výlet nám pomohl pochopit arménskou kulturu, vidět arménskou přírodu na vlastní oči a vžít se do arménského způsobu života. 

                                                                                                                                                                                   Kateřina Nováková

 

 

Možná se ti bude líbit