POWER in (e)MOTION — Lotyšsko

single-image

Termín konání: 26. srpen – 2. září 2018

Místo konání: Stameriena, Lotyšsko

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Přečtete si info-pack.

Účastníci: Eva Gotalská, Alice Primasová, Marta Batíková

Účastnický poplatek (vybírá si ho samotná hostitelská organizace): €20/účastník

Hostitelská organizace: Jauniesu centrs „Baze“ 

Účastnící se země: Lotyšsko, Itálie, Velká Británie, Polsko, ČR, Německo, Řecko, Rumunsko, Španělsko, Portugalsko

Report z projektu:  

Tréninkový kurz POWER in (e)MOTION se odehrál ve vesničce Stameriena, nedaleko malebného městečka Gulbene v Lotyšsku, zhruba 300 km od hlavního města. Šestidenního projektu lotyšské organizace Jauniesu centrs „Baze“ se zúčastnili mimo třech českých participantů také účastníci z Itálie, Velké Británie, Polska, Německa, Řecka, Rumunska, Španělska a Portugalska. Celý projekt se odehrával pod vedením vynikajících koordinátorek Basii Ligas z Anglie a Olgy Kiriakidou z Řecka.

Tématem bylo, jak už název napovídá, psychologie emocí a její uplatnění v praxi. Úkolem kurzu bylo rozšířit své znalosti v oblasti emoční inteligence a empatie, dále se naučit užívat různých psychologických technik či pomůcek v běžném životě. Jedná se o rozsáhlou tématiku, téměř každý den byl tedy naplněn workshopy a semináři. Celý program byl velmi pečlivě zpracovaný tak, aby byly zahrnuty nejen přednášky, ale také relaxační a odpočinkové aktivity či energizery.

První den byl tradičně věnovaný seznamování a poznávání okolí. Útulný hotel se nacházel na břehu jezera uprostřed lesa – tato přírodní atmosféra byla ideální pro to, abychom se všichni mohli plně soustředit na téma nic neodvádělo naši pozornost. Následovalo uvedení do tématu a nástin toho, jak se bude celý týden odehrávat. Jak jsem již zmínila, program byl nabitý – po snídani vždy následoval blok workshopů s přestávkami na coffee break či oběd. Charakter workshopů byl velmi různorodý, někdy se týkalo o diskuzi ve skupinkách, jindy o poznávací hry.

Obzvlášť zajímavé byly například testy osobnosti, kde jsme měli možnost lépe poznat sami sebe, své klady i nedostatky. Dále je třeba zmínit metodu “thinking traps” – tedy “myšlenkové pasti”. Naučili jsme se rozeznávat drobné léčky v našich hlavách – například myšlenky jako “nikdy to není dost dobré” nebo “nikdy se mi nic nepovede”. Uvědomili jsme si, jak naše smýšlení ovlivňuje naše emoce a také opačně, jak naše emoce dokážou ovládnout naše uvažování.

Zábavné byly i společné hry, které měly hlubší význam, než by se na první pohled mohlo zdát. Úkol zavázat uzel na dlouhém laně, který jsme všichni drželi a nesměli pustit (navíc nebylo povoleno mluvení, pouze komunikace pomocí posunků), byl dosti zapeklitý a vyvolával v nás řadu emocí přes vztek po zoufalství. Nakonec jsme společnými silami a vzájemnou domluvou uzel uvázali, i když nám tento zdánlivě primitivní úkol nám zabral téměř půl hodiny.  Podobnými hrami jsme se naučili nejen ovládat naše emoce, ale také vzájemně kooperovat a respektovat se navzájem.

Na programu byl ovšem také free-day, kdy jsme měli možnost prohlédnout si okolní městečko Gulbene a lépe tak poznat místní kulturu. Po večerech jsme měli šanci vyzkoušet tradiční lotyšskou saunu a poté se osvěžit v jezeře, v rámci intercultural night poznat místní kuchyni i pokrmy z rodných zemí zbylých účastníků.

Projekt Power in (e)Motion byl pro nás nezapomenutelným zážitkem – kromě nepřeberného množství poznatků a znalostí jsme si z něj odnesli i spoustu nových přátelství. Na závěr nezbývá nic jiného než poděkovat vedoucím kurz za skvělý program a samozřejmě EYCB a jeho koordinátorům, kteří nám umožnili se tohoto úžasného projektu zúčastnit.

Eva Gotalská

Možná se ti bude líbit