PRIDE — Promoting Diversity and Inclusive Youth Work Practices — Arménie

single-image

Termín konání: 1. část: 25. únor – 4. březen 2018, 2. část: 5.-13. květen 2018

Místo konání: 1. část: Aghveran, Arménie; 2. část: Jerevan, Arménie

 Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: 3-fázový tréninkový kurz:

  1. Introductory Training Course (Feb 25 – March 4)
  2. Local Activities in participating countries (implemented by participants).
  3. Capacity Building and Evaluation Seminar in Armenia (for the same youth workers) – (May 5 – May 13)Přečtete si info-pack

Účastníci 1. části: Ivan Rosa, Mirek Říkovský

Účastník 2. části: Ivan Rosa

Hostitelská organizace: NGO More Mosaic (Sweden) & Armenian Progressive Youth NGO (Armenia)

Účastnící se země: Armenia, Belarus, Czech Republic, Denmark, Georgia, Germany, Italy, Latvia, Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Sweden, Turkey

Popis projektu:  

The Long Term Training Course „Promoting Diversity and Inclusive Youth Work Practices“ is intended for youth workers, youth trainers and facilitators who are ready to work on the topics of diversity, inclusion and anti-discrimination in order to activate the potential of diversity in trainings and work with young people both at National and the European levels.

Report z 1. části projektu (25. únor – 4. březen):

 

Tréninkový kurz „PRIDE – Promoting Diversity and Inclusive Youth Work Practices“ se konal na přelomu února a března v arménském Aghveranu, což je hotelový resort v horách nedaleko od hlavního města Jerevanu. Jeho výhodou (a zároveň nevýhodou) bylo, že jsme byli separováni od městského prostředí a vůbec arménského života, takže jsme měli klid na plné ponoření se do tréninku a na všech aktivitách byla prakticky stoprocentní účast. Na druhé straně je zvláštní hovořit o tématech jako inkluze a diverzita a být zároveň uzavřen v exkluzivním hotelovém resortu, který ani vzdáleně nepřipomínal místní arménské prostředí. Každopádně to byl velmi pěkný hotel a nabídl nám všechno, co jsme potřebovali pro bezproblémový průběh kurzu a velmi kvalitní catering. V pokojích se spalo po dvou a organizátoři zřejmě rozdělili účastníky do dvojic na základě věku, což si myslím, že byl velmi dobrý nápad a pokud vím, tak nikdo se svými spolubydlícími žádné problémy neměl. Ostatně všichni účastníci vytvořili velmi přátelské prostředí, kde se nikdo nemusel cítit vyloučen a nedošlo ani na klasické skupinkování dle národů. Účastníci pocházeli ze 13 zemí, většinou východoevropských, ale našlo se i několik účastníků ze severských zemí jako Dánsko a Švédsko. Z každé země obvykle přijeli dva účastníci a český tým jsem reprezentoval já a Ivan, který ač je Slovák, bojoval tvrdě za české zájmy J

Jednalo se o dvoufázový trénink, jehož první část byla spíš úvodem do problematiky a druhá pak bude vyhodnocením jednotlivých aktivit, které budou ve svých zemích provádět jednotliví účastníci. Celkově se jedná o kurz, který je určen spíše zkušenějším pracovníkům s mládeží nebo dobrovolníkům z různých neziskových organizací.

Co se týče samotného programu, tak vše bylo perfektně zorganizováno členy místní organizace Armenian Progressive Youth (APY) a probíhalo spíš volnější formou a s pomocí her a skupinových úkolů. První den probíhalo především seznamování jednotlivých účastníků a až teprve další dny došlo na skutečný trénink výborného Grigora Yeritsyana a další aktivity. Bylo velmi zajímavé zjišťovat, jak se na diverzitu a přístup k menšinám dívají lidé z různých zemí a zároveň se dozvědět více o situaci jinde. Myslím, že v ČR si nemáme na co stěžovat a že společnost je zde vcelku tolerantní, snad až na problematický přístup k muslimským migrantům, ale podobně je tomu i v jiných evropských zemích.

Teprve poslední den jsme se rozdělili do menších skupinek a začali si vyměňovat zkušenosti ohledně uskutečněných projektů v našich zemích a hledat nějaké průniky, které by nám pomohly pro další fázi tréninku. Je jen škoda, že toto nepřišlo už dříve, protože takto na poslední chvíli už nebylo dostatek času vše projít důkladně. Na závěr kurzu jsme udělali krátké zhodnocovací kolečko a soudě dle reakcí přítomných se všem kurz moc líbil.

Součástí tréninkového týdne byl i půldenní výlet za krásami Arménie, navštívili jsme do skály vytesaný klášter Geghard a pohanský chrám v Garni, který vypadal trochu jako řecká Akropole. Za APY s námi jela Mane Papyan, která měla ostatně celý kurz pod palcem, a v rámci výletu nám i řekla něco více o Arménii, takže jsme si mohli udělat obrázek o životě v této sice krásné, ale velmi chudé zemi. Jakmile se totiž vyjede za hranice Jerevanu, tak je všude vidět jenom bída a není to vskutku pěkný pohled. Dlouhodobá sovětská nadvláda a konflikty se sousedními zeměmi, především s Tureckem, zemi uvrhly do současné neradostné situace. S ekonomickou úrovní samozřejmě souvisí i celková vyspělost společnosti, což se například zrcadlí na dodržování lidských práv a zde situace v Arménii taky není vůbec slavná. Například situace homosexuálů v zemi je doslova tristní a výjimkou nejsou ani fyzické útoky a sebevraždy. V rámci tréninku jsme měli totiž možnost hovořit s místními LGBT aktivisty, kteří nám o tomto tématu detailněji referovali formou řízené diskuse.

Celý týden uběhl jako voda a nás čekala jenom poslední noc, která však byla velmi dlouhá, protože vzhledem k časovému posunu (+3 hodiny) většina lidí odlétala právě v noci. Takže popíjení a povídaní až do brzkého rána bylo čas od času přerušováno rozlučkami se skupinkami odjíždějícími na letiště. Snad se všichni zase brzy shledáme na květnové druhé fázi tréninku v Jerevanu.

Mirek Říkovský

Report z 2. části (Jerevan, Arménie, 5.-13. květen 2018):

V úvode mája 2018 som mal možnosť zúčastniť sa tretej časti projektu PRIDE: Podpora Diverzity a Inklúzia v práci s mládežou, ktorá sa konala, v tom čase revolučnom, Jerevane.

Išlo o pokračovanie februárového školenia a následných lokálnych eventov, so zámerom podporiť budovanie kapacít, medzi 14-timi zúčastnenými krajinami z EU aj mimo nej.

Hlavným cieľom seminára bolo prezentovať ako sme boli schopný implementovať znalosti a zručnosti získané počas školenia v našich domácich lokalitách, aké aktivity sem realizovali a hlavne, aký dopad sme boli schopný spôsobiť.

Počas ôsmich intenzívnych dní sme sa naučili mnoho o diverzite v spoločnosti a jej prekážkach vo východnej Európe a na Kaukaze. Mali sme možnosť diskutovať o tom, ako práca s mládežou môže zabezpečiť aby jednotlivé skupiny odlišujúce sa od main stream-u, mali rovnaké podmienky na vzdelávanie a stretli sme množstvo zaujímavých ľudí pracujúcich s touto tematikou. Zároveň sme mali možnosť nadviazať nové partnerstvá a navrhnúť nové iniciatívy zaoberajúce sa inklúziou a diverzitou.

Záverečnú konferenciu, osobne pokladám za klenot celého projektu. Tá zhromaždila množstvo reprezentantov tretieho sektora, lokálnych pracovníkov s mládežou a mládež samotnú, k oficiálnej prezentácii PRIDE iniciatívy a jej výstupov.

Ak by som mal vystihnúť jedným slovom, čom mi čas strávený v Arménsku dal, uviedol by som; inšpiráciu. Dostalo sa mi jej skutočne veľa. Nielen v profesijnej, ale aj osobnostnej oblasti. Na záver mi dovoľte poďakovať EYCB, vďaka ktorým som sa projektu zúčastnil a vyzdvihnúť organizátorov Armenian Progressive Youth a More Mosiac. Ďakujem.

 Ivan Rosa

Podívejte se na nádherné video z 2. části tohoto projektu: https://www.youtube.com/watch?v=SxJyV6G-9Dw&feature=youtu.be

Možná se ti bude líbit