Raise Your Voice to Youth Extreme Behaviours — Řecko

single-image

Program a akce: program Erasmus+ Mládež, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Thessaloniki (Soluň), Řecko

Termín konání: 26. září—2. říjen 2021

Věkový limit pro účastníky: 18+

Prosím důkladně si přečtete info-pack

Účastnící se země: Řecko, Turecko, Rumunsko, ČR, Nizozemí

Hostitelská organizace: Fifty-Fifty

Český tým: Lucie Dušková, Zdeňka Jarošová

Report z projektu:

Projektu se účastnili mladí lidé celkem z pěti zemí, konkrétně z Řecka, Rumunska, Nizozemska, Turecka a České republiky. Projekt se konal pod záštitou organizace Fifty-fifty v Thessaloniki. Českou skupinku sice tvořily jen dvě účastnice, ale i přesto jsme byly aktivní součástí projektu. 

Během celého projektu jsme se pomocí rozdílných aktivit věnovali tématu radikalizace a extremismu u mladých lidí v našich zemích a Evropě, a to jak v nedávné historii, tak i v současnosti. První dny byly více zaměřeny na seznámení a stmelení skupiny, ale protože nás účastníků tréninkového kurzu bylo pouze 13, tak to netrvalo dlouho a byli jsme jedna parta. Na začátku projektu jsme skupinově diskutovali především významy slov radikální a extremismus a jak je chápeme v kontextu a podmínkách našich zemí. Další dny byly věnovány především našich osobním zkušenostem a diskutovali jsme příklady toho, jak můžeme proti extremismu mladých lidí bojovat. 

I když byl projekt časově velmi omezen a samotný tréninkový kurz trval pouze pět dní, organizátorky, a především Fenia, se opravdu snažily, aby pro nás program byl pestrý a abychom se aktivně zapojili do všech aktivit. Také nesmím opomenout zmínit řeckou pohostinnost a přívětivost, kterou jsme si užívali celý týden, který jsme v Řecku strávili. Ochutnali jsme snad vše, co řecká kuchyně nabízí (včetně typického ouza), prozkoumali celé Thessaloniki a dozvěděli se mnohé nejen o řecké historii, ale i tamních zvycích.

                                                                                                                       Zdeňka Jarošová

Možná se ti bude líbit