Recycle for a Life Cycle! — Turecko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Termín konání: 16.—22. červenec 2022

Místo konání: Aksaray, Turecko

Počet volných míst: 5 účastníků (ve věku 18-25 let) + 1 group leader (18+)

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack. Prosím zamyslete se, jak do tohoto projektu zapadáte vy (viz „participants‘ profile“ níže). Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 5. června

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu). Více přímo na stránkách Ministerstva zahr. věcí.

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Turecka (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím sledujte aktuální opatření (nutnost testů, karantény, atp.) pro návrat do ČR ze zahraničí na stránkách MZV zde.

Hostitelská organizace: Aksaraycling Youth Initiative

Popis projektu:

Partnerskými zeměmi pro náš projekt budou Litva, Makedonie, Rumunsko, Česká republika, Polsko a Turecko. Na místo konání projektu přijede 6 účastníků, včetně vedoucích skupin, z partnerských zemí, aby se zúčastnili našeho projektu. Dohromady bude 36 účastníků a 15 z nich budou osoby se znevýhodněními. Projekt se uskuteční mezi 5. – 11. dubnem 2020 včetně cestovních dnů. Jakožto projekt výměny mládeže v rámci Erasmu+, naše téma souvisí s plýtváním a recyklací. Skrze recyklaci chceme zvýšit povědomí ve společnosti a také zabránit plýtvání. Zaměřujeme se na produkci nových využitelných materiálů používáním jednoduše dostupných starých oděvů a materiálů.

Tyto specializované recyklované materiály se budou vyrábět během aktivit s našimi účastníky. Naším cílem je tedy popularizovat recyklaci mezi účastníky a místními lidmi. Budeme vyrábět nákupní tašky ze starých triček, svíčky z různých materiálů, termosky ze starých lahví, kostýmy z nepoužívaného oblečení, doplňky ze starých korálků a náramky z použitých přízí a nití. Díky skupinovým pracím si účastníci zdokonalí své osobní dovednosti a svou tvořivost.

Produkty a výstupy z projektu budou veřejně vystaveny v nákupním centru ve městě a proběhnou rozhovory s místními lidmi. Pro diseminaci bude taky na naši výstavu pozván místní tisk, který bude informován o tom, co je Erasmus+ a o čem je náš projekt. Kromě toho budou navštíveny místní orgány a budou požádány o jejich podporu tématu našeho projektu.

Na našem projektu se budou aktivity konat vevnitř i venku. Budeme dělat workshopy, skupinové práce, práce ve dvojicích a budeme využívat techniky neformálního vzdělávání. Všichni účastníci tak budou aktivní a budou mít z projektových činností radost. Budou se konat kulturní noci pro seznámení se s různými kulturami a různými lidmi.

Všechny projektové aktivity jsou připravovány po domluvě s našimi projektovými partnery. Je také rozhodnuto, jaké povinnosti a závazky existují mezi partnerskými organizacemi a účastníky. Účastníci se ve svých zemích setkají se svými group leadery a na místo konání projektu přijedou se všemi informacemi a přípravami. Každá organizace se taky připraví na prezentaci své země a kultury. V rámci toho se budou konat prezentace, tance, soutěže a kulturní akce. Díky prohlídce města se také účastníci dozví informace o naší zemi a městě. Budou též informováni o Erasmu+, národní agentuře a „pasu mládeže“ (Youthpass).

Dlouhodobými výstupy projektu jsou zvyšování povědomí o plýtvání a recyklaci, nové nápady na projekty, dlouhodobá přátelství a proměna účastníků v ambasadory kultury a cestování. Vedle indoorových a outdoorových aktivit budeme organizovat workshopy, přednášky, skupinové práce, práce ve dvojicích a společenské aktivity.

PROFIL ÚČASTNÍKŮ

Pro každou zemi potřebujeme 5 mladých účastníků a 1 leadera (5 + 1 = 6 za každou zemi). Mladým účastníkům by mělo být 18- 25 let. Pro leadera neexistuje žádné věkové omezení. Skupiny by se měly řídit pravidlem genderové vyváženosti.  Účastníci by měli být schopni komunikovat v angličtině. Očekává se, že se každý účastník aktivně zapojí do všech projektových aktivit.  Group leadeři budou zodpovídat za své účastníky.

Možná se ti bude líbit