See New Possibility in Disability

single-image

Termín konání: 7.—14. září

Místo konání: Lednice, ČR

Tréninkový kurz „See New Possibility in Disability“ byl podpořen grantem programu Mládež v Akci, českou Národní Agenturou ve výši €15,288! Tento trénink se konal v termínu 7.-14. září 2013 v překrásném prostředí chráněné oblasti UNESCO, v Lednici na jižní Moravě.

Tento projekt přivítal 27 mladých lidí (a dva experty) z šesti zemí: ČR, Polska, Portugalska, Rumunska, Estonska a Itálie.  Tento projekt se zabýval efektivními metodami pomoci lidem se zrakovým, sluchovým a sociálním postižením. Cílem projektu bylo odstranit předsudky a strach, které mají nepostižení lidé o fyzických a sociálních postiženích (diskriminace, rasismus, xenofobie).

Publicita projektu

Břeclavský měsíčník Radnice o naší organizaci a projektu See New Possibility in Disability publikoval článek. Přečtěte si jej zde.

Stránky Jihomoravského kraje zveřejnili zprávu o přijetí projektu See New Possibility in Disability na krajské radnici JMK dne 11. září. Zprávu si můžete přečíst zde.

Česká televize v pátek 13. září natočila a odvysílala reportáž z tohoto projektu,  na kterou se můžete podívat zde.

Zprávu o projektu See New Possibility in Disability zveřejnil Břeclavský deník (můžete si přečíst zde) a břeclavské gymnázium (zde).

Přečtěte si jak projekt probíhal den po dni na blogu projektu.

Shrnutí projektu

Our project named „See New Possibility in Disabillity“ aimed at raising awareness of disabilities, both physical as well as social. During the six working days of our action 4.3. training course we introduced our participants to three main disabilities, namely: visual impairment, hard of hearing and discrimination as a social disability. During the project the participants gained first-hand insight into the lives of people with the particular disabilities and they learnt effective strategies of how to help them. This was realized by using the methods of non-formal education, improvizing the disabilities on ourselves (disabilities simulations) as well as by field work when our youths talked to the Roma youths about how they feel about their place in our society. The professional part of our training course was be secured by professionals in the field of the particular disability. After our project, the participants are now able to effectively help disabled people in many various life-situations.

Twenty-nine youths from six countries took part in our project, namely: the Czech Republic, Portugal, Romania, Estonia, Italy and Poland. All of the participating organizations aim at spreading awareness about disabilities and the means of fighting ignorance and fear that people have about the disabled or socially excluded. Each national team sent four participants.

Zpráva o našem projektu byla zveřejněna v břeclavském deníku 23. července 2013.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské Komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

Možná se ti bude líbit