Social Entrepreneurship as Local Charge of the Global Changes — Lotyšsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Místo konání: Riga, Lotyšsko

Termín konání: 9.—17. prosinec 2022

Počet volných míst: 5 účastníků (ve věku 18-26 let) Přihlaste se co nejdříve

Prosím důkladně si přečtěte info-pack. Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku co nejdříve

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoliv náš projekt, důkladně si přečtěte všechny informace v sekci Chci vyjet na projekt a seznamte se s Pravidly účasti na zahr. projektech.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €275 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Lotyšska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím sledujte aktuální opatření (nutnost testů, karantény, atp.) pro návrat do ČR ze zahraničí na stránkách MZV zde.

Hostitelská organizace: 3D Friends LV

Popis projektu:

Mít svůj cíl je klíčem k tomu, abychom byli schopni ze sebe vydat to nejlepší. Naším cílem je pomocí kulturního pozadí a podnikatelského přístupu společně s mladými lidmi z pěti zemí Evropské unie a Východního partnerství (Lotyšsko, Gruzie, Ukrajina, Česká republika, Itálie) vymyslet způsob, jak pomoci lidem v jejich komunitách. Hlavní myšlenkou podnikatelské kultury je myslet globálně a provádět změny lokálně.

Jméno našeho projektu je „Social Entrepreneurship as Local Charge of the Global Changes“, což značí, že naším hlavním cílem bude zažehnout jiskru v srdcích účastníků, která se stane zprostředkovatelem globálních změn. Chceme inspirovat mládež k tvorbě nových nápadů; k tomu, aby vystoupila ze své komfortní zóny a byla ochotná riskovat; aby přemýšlela nekonvenčně; aby dokázala najít východiska ze složitých situací, nebála se přebrat zodpovědnost a vystoupila z řady. To všechno zároveň přispěje i k rychlejšímu kariérnímu růstu.

Pomůžeme každému z účastníků poznat své schopnosti a dosáhnout svého reálného potenciálu. Zejména v moderním světě se setkáváme s různými druhy sociálních problémů a potřeb. Pro boj s těmito výzvami chceme pomoci formovat sociální podnikatele, kteří přebírají iniciativu a snaží se ve společnosti podporovat komunikaci, adaptaci a integraci. Sociální podnik, který spojuje mladistvé z různých kultur, může být praktickým příkladem toho, jak lze vzájemně poznat své potřeby a tvořit silnou společnost. Co dělá sociální podniky tak zvláštními je fakt, že následují společenskou a environmentální vizi, zatímco jsou zároveň finančně udržitelné.

Cíle projektu:

  • Prostřednictvím neformálních vzdělávacích metod poskytnout mladým lidem, včetně mládeže s omezenými příležitostmi, znalosti, dovednosti a kompetence k osobnímu růstu;
  • Přinést motivaci a inspiraci mládeži z kulturních menšin k adaptaci a integraci do silné společnosti;
  • Využít sociálně podnikatelského vzdělání jako dovednosti, která napomůže k řešení problémů spojených s komunikačními bariérami, sociální adaptací a aktivním občanstvím;
  • Vytvořit interaktivní sociální rámec, ve kterém mají mladí lidé možnost komunikovat, dělat rozhodnutí, zjistit, jak je Erasmus+ může podpořit ve společenském životě a mnohem více;
  • Dát účastníkům možnost vytvářet a organizovat projekty ve vlastním životě, čímž budou moci zvýšit povědomí o sociálním podnikání a tím i jeho pozitivní vliv na společnost;
  • Pomoci zvýšit kulturní inteligenci a respekt k menšinám ve společnosti;
  • Zprostředkovat výměnu zkušeností se sociálním podnikáním v zemích Evropské unie i mimo ni;
  • Poskytnout mladým lidem, včetně mládeže s omezenými příležitostmi, znalosti, dovednosti a kompetence k rozvoji sociálně podnikatelského myšlení;
  • Podpořit účast v demokratickém životě Evropy a na trhu práce i za evropskými hranicemi;
  • Podpořit aktivní občanství, mezikulturní dialog, sociální inkluzi a solidaritu.

Možná se ti bude líbit