Social Exclusion Fighters — Polsko

single-image

Termín konání: 8.-16. listopad 2019

Místo konání: Wierzchosławice (u Krakova), Polsko

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Pokud máte zájem o více informací, prosím důkladně si přečtete infopack.

Účastníci českého týmu:  Vladimír Škuta, Petr Kurka, Martin Vodehnal, Veronika Adamová 

Group leader: Jan Hřivna

Účastnící-se země: Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, Romania, Bulgaria

Hostitelská organizace:  Nowe Inspiracje 


Report z projektu:
  Social Exclusion Fighters – Polsko

Výměna mládeže se konala ve Wierzchoslawicích, poblíž města Tarnów. Většina aktivit i ubytování a stravování bylo zajištěno v místním centru kultury obklopeném malým parkem. Krásné místo.

Pořadatelé pro nás kromě obvyklých věcí připravili řadu workshopů a zajímavých aktivit. Měli jsme například šanci mluvit s dětmi z místní školy a spolupracovat s nimi na společném úkolu – vymýšlet motto, které by mělo povzbudit lidi v boji proti sociálnímu vyloučení. Bylo překvapivé, jak se tyto poměrně malé děti ujaly iniciativy a nebály se prezentovat výsledky naší práce před ostatními. Navíc v dobré angličtině.

Další den jsme navštívili místní centrum pro děti s mentálním nebo fyzickým postižením. Tam jsme zhlédli pěkné taneční představení, které pro nás děti připravily, a pak nám sociální pracovníci z centra ukázali, jak zacházejí s dětmi a jaké metody používají. Středisko bylo celkem moderní, zahrnovalo například výběh pro koně, speciální místnost pro léčbu autistických dětí nebo pomocného psa pro děti se zrakovým postižením. Jedno odpoledne projektu bylo vyhrazeno pro cestu do Tarnova, a jeden celý den pak návštěvě Krakova. Bohužel, odpoledne, kdy jsme mohli navštívit Tarnów, bylo docela pochmurné. V Krakově jsme navštívili místní univerzitu, abychom se setkali s profesorem společenských věd a společně diskutovali o problému ageismu. Po této lekci jsme měli čas prozkoumat Krakov sami. Někteří z nás šli na hrad Wavel, jiní na procházku do útulných krakovských kaváren, barů a magických ulic starého města.

Stěžejním bodem programu byla pak Oxfordská debata, kde hlavním cílem bylo diskutovat o kontroverzním tématu a obhájit názor lidí s opačným názorem. Přestože to vyvolalo značné emoce, byla to dobrá příležitost procvičit si řeč a své vlastní sebevědomí.

Mezi další aktivity projektu patřila i přednáška polského dobrodružného cestovatele Kevina, který pobýval na Kypru, a podělili se s námi o své zkušenosti z uprchlického centra a řekl i pár slov o politické situaci na Kypru.

Samozřejmě nelze zapomenout ani na mezinárodní večírky, které byly úžasné a v průběhu nichž jsme si všichni spolu užili spoustu zábavy. Mnoho z nás si na projekt našlo spoustu nových přátel, ale byl to také projekt s velkým důrazem na vzdělávání se. Diskutovali jsme o mnoha hlubokých tématech, a přestože jsme nevyřešili problém sociálního vyloučení, všichni jsme si nyní více vědomi různých aspektů této věci!

Projekt byl zcela perfektně a přátelsky organizován mladými lidmi z místní organizce Nowe Inspiracje. Vytvořili naprosto dokonalý tým. Předtím jsem se účastnil několika projektů Erasmus +, ale nikdy jsem se neúčastnil projektu, který by byl tak dokonale veden jako tenhle. Celkově byl tento projekt opravdu vynikající.

 Vladimír Škuta

Možná se ti bude líbit