Social Inclusion in Action: The Beauty of Cultural Diversity — Bulharsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 19.—26. srpen 2021

Místo konání: Emen, Veliko Tarnovo region, Bulharsko

Pro více informací si důkladně si přečtete info-pack či webovky projektu.

Hostitelská organizace: Cooperation for Voluntary Service Bulgaria

Český tým: Daniel Vokál, Barbora Opletalová

Report z projektu:

The Beauty of Cultural Diversity: Social Inclusion in Action je první část dvoufázového tréninku, jehož druhá část se bude týkat inkluze lidí se zdravotními omezeními. Projekt se konal v Bulharské vesničky zvané Emen, nacházející se nedaleko od historického města Veliko Tarnovo. Složení účastníků bylo skutečně pestré – byli zde zástupci Česka, Slovenska, Bulharska, Turecka, Rumunska, Portugalska, Německa, Nizozemí, Estonska, Slovinska, Srbska a Kypru.

Cesta do Emenu byla poměrně dlouhá, avšak dobře zorganizovaná. Po příjezdu do malebného kempu se spoustou zeleně a vlastním bazénem jsme se ubytovali do poměrně pohodlných pokojů po dvou. Samotná tréninková místnost byla součástí tohoto kempu a poskytovala skvělé zázemí ke vzdělávání.
Projekt vedly dvě lektorky, Nat a Kat, které za sebou mají dlouholetou zkušenost. Zaujalo mě především, jaký důraz dávaly na vytvoření dobré skupinové atmosféry – po prvním dni jsem již spolehlivě znal jména všech účastníků, což rozhodně nebývá na větších projektech samozřejmostí. Obě lektorky byly velmi laskavé a nabádaly nás k respektování svých vlastních hranic, což mi rovněž bylo velmi sympatické.
Trénink samotný trval 6 dní a byl poměrně pestrý. Přestože mě osobně nezaujaly některé úvodní aktivity, které se často opakují napříč projekty (např. evergreen vymezování formálního a neformálního vzdělávání), většina aktivit byla poměrně dobře nadesignovaná. Pohybovali jsme se, natáčeli jsme video, hráli jsme scénku, měli jsme hosta z terénu, dokonce jsme se účastnily i jedné náročnější simulace. Během tréninku panovala ve skupině velmi příjemná atmosféra, k čemuž samotné lektorky aktivně přispívaly.

Ani ve volném čase se člověk nenudil, ať už kvůli bazénu či kvůli večerním aktivitám – jeden večer jsme si pro sebe například uspořádali talentovou soutěž pojmenovanou EmenVision. Zajímavým zpestřením byl výlet do města Veliko Tarnovo, zakončený setkáním s lidmi s odlišným kulturním zázemím. V této „lidské knihovně“ jsme měli možnost chodit od „knihy“ ke „knize“, poslouchat jejich příběhy a doptávat se na podrobnosti, které nás zaujaly. Emen se rovněž nacházel zajímavé lokalitě – nedaleko od vesnice byl skalní průsmyk s rozsáhlou jeskyní a vodopádem, ke kterému jsme si rovněž udělali krátký výlet.

Ačkoliv se přiznám, že ne všechny tematické bloky pro mě byly tak zajímavé a relevantní, a některé pasivnější bloky se velmi táhly, stejně jsem si toho mnohé odnesl jak od organizátorů, tak od ostatních účastníků. Projekt doporučuji především mladším a méně zkušeným adeptů, pro které je, domnívám se, jako dělaný.

                                                                                                                                      Daniel Vokál

Možná se ti bude líbit