Soften Your Skills — Chorvatsko

single-image

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Původní termín konání: 27. září — 3. říjen 2021

Místo konání: Záhřeb, Chorvatsko

Počet účastníků/národní skupina: 4+1GL

Věkový limit pro účastníky: 18-25 let

Věkový limit pro group leadera: 18+ 

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtěte info-pack. Pokud máte zájem se přihlásit, prosím odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 20. srpna.

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €180 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Prosím seznamte se s podmínkami pro vstup do Chorvatska (nutnost testů, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde.

Prosím seznamte se s podmínkami pro návrat do ČR ze zahraničí (nutnost testů, karantény, atp.) na stránkách Ministerstva zahr. věcí zde. 

Hostitelská organizace: Ekonomska Klinika

Účastnící-se země:  Chorvatsko, ČR, Severní Makedonie, Kypr, Litva, Bulharsko

Popis projektu:

Jemné dovednosti (anglicky soft skills) jsou důležitou složkou naší osobnosti. Umožňují komunikovat, diskutovat, rozhodovat nebo učit se novým věcem. Každý by se měl snažit rozvíjet tyto schopnosti, protože jsou důležitou součástí našich každodenních životů. Troufáš si na to abys vykročil/a vstříc novým dovednostem?

Cílem této výměny mládeže je zlepšit úroveň soft skills všech účastníků. Tyto schopnosti jim pomohu jak osobním, tak v profesním životě. Účastníci se mimo jiné naučí správně vyjadřovat své nápady.

Hlavního cíle naší výměny chceme dosáhnout uplatněním principů podnikání pro řešení problémů souvisejících s životním prostředím a udržitelností. V dnešní době začíná společnost více a více vnímat negativní efekty, které má na životní prostředí lidské chování. Abychom pomohli v boji s těmito problémy, rozhodli jsme se vytvořit projekt na téma ekopodnikání, který by umožnil rozšířit jeho myšlenky mezi mladé lidi a vytvořil vhodné prostředí pro sdílení zkušeností a nápadů. Tento projekt je organizován s cílem podpořit kreativní myšlení a inovativnost v řadách mládeže.

 

Cíle projektu:

 • Zlepšit soft-skills účastníků projektu
 • Bojovat s nezaměstnaností
 • Dát účastníkům možnost vyjádřit sebe sama a své nápady
 • Umožnit výměnu zkušeností mezi účastnícími-se organizacemi a vytvořit síť mezi nimi a mladými evropskými podnikateli

Profil účastníků:

 • Young individual (18+ years)
 • Preferably one or two participant should be of fewer opportunities background, i.e.
  smaller cities and rural areas or lesser financial opportunities (low standard of living,
  low income).
 • nterested in aquiring soft skills knowlege

At the end of the exchange participants will get a Youthpass Certificate as a recognition of
learning outcomes.

Možná se ti bude líbit