Soften Your Skills — Chorvatsko

single-image

Projekt se kvůli pandemii přesunul na zatím neurčený termín. Prosím vyčkejte, dokud se zde neobjeví nový termín konání.

Program a akce: program ERASMUS+, Klíčová akce 1: výměna mládeže

Původní termín konání: 18. — 24. říjen 2020

Místo konání: Záhřeb, Chorvatsko

Počet účastníků/národní skupina: 4+1GL

Věkový limit pro účastníky: 18-25 let

Věkový limit pro group leadera: 18+ 

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, prosím důkladně si přečtete info-pack.

Pokud máte zájem se na tento projekt přihlásit, vyčkejte, než se zde objeví nový termín konání. Poté prosím odešlete svou vyplněnou přihlášku

Pro to, abyste se na tento projekt přihlásili je nutné, abyste vlastnili nejen občanský průkaz (který musíte mít ze zákona), ale také platný cestovní pas (s platností min. ještě 150 dní od datumu začátku vámi vybraného projektu).

V rámci programu ERASMUS+ jsou následující finanční specifika: v rámci všech projektů je kompletně (ze 100%) zajištěno jídlo, ubytování, aktivity, a to vše je zcela pokryto z fondů EU programu ERASMUS+ a zařízeno organizátory. Účastníkům dále budou proplaceny cestovní náklady (reimbursement) do max. výše €180 (v případě tohoto projektu) z místa bydliště do místa konání projektu a zpět.

Hostitelská organizace: Ekonomska Klinika

Účastnící-se země:  Chorvatsko, ČR, Severní Makedonie, Kypr, Litva, Bulharsko

Popis projektu:

Jemné dovednosti (anglicky soft skills) jsou důležitou složkou naší osobnosti. Umožňují komunikovat, diskutovat, rozhodovat nebo učit se novým věcem. Každý by se měl snažit rozvíjet tyto schopnosti, protože jsou důležitou součástí našich každodenních životů. Troufáš si na to abys vykročil/a vstříc novým dovednostem?

Cílem této výměny mládeže je zlepšit úroveň soft skills všech účastníků. Tyto schopnosti jim pomohu jak osobním, tak v profesním životě. Účastníci se mimo jiné naučí správně vyjadřovat své nápady.

Hlavního cíle naší výměny chceme dosáhnout uplatněním principů podnikání pro řešení problémů souvisejících s životním prostředím a udržitelností. V dnešní době začíná společnost více a více vnímat negativní efekty, které má na životní prostředí lidské chování. Abychom pomohli v boji s těmito problémy, rozhodli jsme se vytvořit projekt na téma ekopodnikání, který by umožnil rozšířit jeho myšlenky mezi mladé lidi a vytvořil vhodné prostředí pro sdílení zkušeností a nápadů. Tento projekt je organizován s cílem podpořit kreativní myšlení a inovativnost v řadách mládeže.

 

Cíle projektu:

  • Zlepšit soft-skills účastníků projektu
  • Bojovat s nezaměstnaností
  • Dát účastníkům možnost vyjádřit sebe sama a své nápady
  • Umožnit výměnu zkušeností mezi účastnícími-se organizacemi a vytvořit síť mezi nimi a mladými evropskými podnikateli

 

Možná se ti bude líbit