Stress and Trauma Work in the Aftermath of Covid-19 — Arménie

single-image

Program: ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Termín konání: 10.—18. červenec 2022

Místo konání: Dilijan, Arménie

Pokud máte zájem o více informací, prosím přečtěte si infopack a bližší informace o projektu. 

Účastnící se země: Německo, Španělsko, Albánie, Gruzie, Lotyšsko, ČR, Arménie, Francie, Polsko 

Hostitelská organizace: Loesje Armenia

Český tým: Katarína Bieliková, Filip Kňažek, Eliška Trčková, Tomáš Rábek

Report z projektu: 

Díky Erasmu+ a EYCB jsme odjeli na projekt do Arménských hor. O týden později jsme se vraceli bohatší o poznání inspirativních lidí, technik pro práci s citlivými tématy, ale i o aha-momenty o nás samých.

Program se věnoval technikám práce s traumatem. Zážitkovou formou jsme přemýšleli o našich vlastních náročných minulých zkušenostech i o tom, jakým způsobem nás ovlivňují i v přítomnosti. Výraznou částí programu byla práce s introjekty – zvnitřnělými „měl bych/musím“, které jsme často převzali od našich rodičů. V rámci programu jsme nepracovali jen přes myšlenky, ale i prostřednictvím práce s emocemi a tělem. Program tak zahrnoval i různé meditace a hraní rolí. Zároveň pak program zahrnoval různé didaktické postřehy k tomu, jak nabyté zkušenosti předávat v našich pracovních kontextech. Tímto programem nás povázeli Hranush Shanahzaryan, která se věnuje práci s traumatem, Rafaella Then, která pracuje se somatickými přístupy a gestalt terapeut  Diego Marin.  

Program se odehrával v malém hotelu uprostřed národního parku. Byl připraven pro 26 účastníků, kteří přijeli z Německa, Portugalska, Španělska, Gruzie, Arménie, Lotyšska, Polska, Slovenska a Česka. Program většinu dní končil kolem sedmé večer. I přesto jsme i tak měli možnosti vydat se do okolních hor nebo poznávat místní kulturu.

Projekt mi přišel velmi přínosný. Jsem vděčný, že jsem měl možnost se účastnit. 

Tomáš Rábek

Možná se ti bude líbit