Transformation Europe Lab — Dánsko

single-image

ERASMUS+, Klíčová akce 1: tréninkový kurz

Místo konání: Kolding, Dánsko

Termín konání: 25. říjen—2. listopad 2023

Český tým: 2 účastníci 

Přečtete si info-pack.

Hostitelská organizace: Food Reformers

Report z projektu:

V termínu 26.10. – 1. 11. 2023 jsme se zúčastnily tréninkového kurzu s názvem Transformation Europe Lab, který pořádala organizace Food Reformers sídlící v dánském přístavním městě Kolding. Předmětem kurzu bylo seznámení se s nástroji pro budování a organizování komunity a nenásilnými technikami řešení meziskupinových konfliktů (community organising, community building, NVDA), které jsou významnými prostředky pro řešení palčivých společenských problémů v komunitách.  Na projektu se sešla rozmanitá skupina 24 účastníků z Dánska, Estonska, Česka, Řecka, Portugalska, Německa, Španělska, Turecka a Bulharska, která byla po týden vedena dvojicí zkušených lektorů a „komunitních organizátorů“ Marca z Brazílie a Lorenza z Itálie. Zážitek z tohoto projektu pro mě byl skutečně silný, a to především proto, že jsme si techniky budování komunity osvojovali nejen na teoretické úrovni a z pozice „komunitních organizátorů“, ale také jsme měli možnost proces sami „prožít“ na příkladu formování naší malé komunity lidí pocházejících z různorodého prostředí. Domnívám se, že právě „sebezkušenostní“ báze tréninku zajistila výjimečný zážitek pro účastníky a jeho silný dopad. Nejen, že jsem získala nové a efektivní nástroje, které využiji ve vlastní praxi, ale také mi prožitý zážitek z komunity lépe umožnil vcítit se do účastníků mých vlastních projektů. Bylo to úplně poprvé, co jsem měla příležitost se zúčastnit takto výborně zorganizovaného, profesionálního a vysoce přínosného projektu, kterému nemám co vytknout.

Dobrovolnická organizace Food Reformers, založená naší skvělou hostitelkou Iben, se ve své každodenní praxi zaměřuje především na plývání jídlem jako na celospolečenský problém, její působení je ale prodchnuto komunitním duchem, a jak jsem zjistila, udržitelnost pro místní znamená nejen udržitelnost ekologickou, ale také sociální. Téma plýtvání jídlem bylo v projektu zahrnuto v naší každodennosti využitím „přebytečných“ potravin (surplus food), které by byly jinak vyhozeny, pro přípravu pokrmů pro účastníky projektu. Food Reformers nám ukázali, že zachraňovat jídlo je nejen udržitelné, ale také skutečně lahodné. Pokrmy byly primárně veganské, ale pokud se podařilo organizaci zachránit také produkty obsahující maso, ráda dělala radost také místním karnivorům. Část jídla zajišťovala také báječná místní veganská restaurace jedné z členek místní organizace. Celkové fungování hostitelské organizace pro mě bylo skutečně inspirativní – její komunitní charakter, funkčnost jejich dobrovolnické báze nebo např. jejich projekt „komunitní lednice“, díky které mohou místní nabídnout přebytečné jídlo ostatním a zároveň si zdarma vyzvednout potraviny, které by ostatní nespotřebovali.  

Většinu týdne jsme trávili v krásném multifunkčním komunitním domu, který obec poskytuje Food Reformers pro jejich aktivity a nachází se asi patnáct minut pěšky od útulného penzionu, ve kterém jsme byli ubytování a měli jsme ho celý sami pro sebe. Ubytováni jsme byli na pokojích po 2-3 lidech tak, abychom trávili čas s účastníky z jiných zemí. Náš každý den byl zahájen krátkou, obvykle dánsky deštivou, procházkou do komunitního domu a po snídani bylo naší tradicí jít na další procházku s jedním z našich spoluúčastníků projektu, na které jsme společně diskutovali některé z témat relevantních k probíranému tématu– podstatou bylo nejen se blíže seznámit, ale také se zamyslet nad tím, jak můžeme se získanými nástroji nakládat v naší vlastní komunitě.

Aktivity tréninkového kurzu by se daly rozdělit do čtyř kategorií: jedna část směřovala k tomu, abychom se sami stmelili jako komunita, druhá se nás stavěla do pozice komunitních organizátorů a umožňovala nám si osvojit potřebné nástroje pro to, abychom se mohli podílet na změně v naší komunitě, dále nám byly demonstrovány příklady komunitního organizování a NVDA techniky úspěšně využité v minulosti, a kromě toho bylo potřeba také „energizerů“, abychom se osvěžili mezi jednotlivými bloky intenzivního tréninku – tady za zmínku rozhodně stojí Marcovy speciality jako „brazilský kůň“ nebo „tradiční dětská brazilská rozcvička“, které přiměly nejednoho kolemjdoucího Dána k nakouknutí do naší tréninkové místnosti. Každý večer jsme pak zakončili reflexí v menších skupinách, kde jsme společně sdíleli dojmy z proběhlého dne – jak po evaluační, tak i po emoční stránce. Naši facilitátoři pak využívali reflexí pro úpravu programu na další den – oba naši lektoři byli mimořádně vstřícní a empatičtí a skutečně reagovali na naše podněty, což osobně považuji za výjimečné a dělalo mi to velkou radost.

První tréninkový den byl zaměřen na to, abychom se jako účastníci společně seznámili, den tedy zahrnoval především teambuildingové aktivity, zároveň nám byla představena organizace a její poslání a také jsme byli uvedeni do tématu projektu. Druhý den jsme začali hlouběji pronikat do konceptů komunitního organizování. Třetí den jsme se již seznamovali s analytickými nástroji pro identifikaci problémů a vytváření řešení problémů v komunitách, zabývali jsme se také tématem sociálního antagonismu a např. jsme si společně nasimulovali, jak vypadá takové setkání městské rady. Čtvrtý den sloužil k odpočinku a my ho využili pro prozkoumávání Koldingu a návštěvu hradu Koldinghus. Pátý den jsme se seznamovali s dalšími analytickými nástroji a šestý den byl pak celý věnován aplikaci toho, co jsme se naučili – vytvořili jsme vlastní akční plán reagující na problém v naší vlastní lokální komunitě. Sedmý den jsme si vzájemně prezentovali naše akční plány a věnovali jsme se také reflexi našich nabytých kompetencí a evaluaci projektu. Silný pocit komunity, který jsme společně měli možnost prožít, způsobil to, že na konci tréninku byli mnozí z nás opravdu silně dojatí. I to bylo důkazem, že využité techniky opravdu dokáží stmelovat heterogenní skupiny a vytvořit pocit sounáležitosti.

Organizátoři nám také ochotně nabízeli nespočet možností, jak trávit volný čas – za zmínku stojí kromě zmíněné exkurze Koldinghusu také bezplatná návštěva „arcade“ baru, kde jsme soutěžili po týmech v nejrůznějších arkádových retro hrách nebo návštěva místního swap shopu, jehož koncept mě opravdu nadchl. Jedná se v podstatě o secondhand, ve kterém se neplatí penězi, ale body. Za každé odevzdané oblečení získáváte body, za které si pak můžete libovolně „nakoupit“ oblečení, které přinesli ostatní – něco takového mi v Česku opravdu chybí. Společně jsme také oslavili Halloween v místním undergroundovém baru, kde jsme se stali pro místní štamgasty atrakcí, když jsme tam nakráčeli s obličeji pocákanými falešnou krví.

A co bylo výsledkem projektu? Vytvořili jsme funkční komunitu plnou rozmanitých lidí pocházejících z různých zázemí, lišící se věkem, genderem i sociálním statusem. Kromě toho jsme sepsali také zmíněný akční plán, který mnozí z nás chtějí implementovat ve své domácké praxi. Komunitní prožívání, solidarita, koheze, ekologická i sociální udržitelnost, domácí polévky, skořicové rolky (!), empatie, politický aktivismus, společné hodnoty, zpěv, tanec, sdílení, bezpečný prostor a hřejivé pocity v churavu, to jsou asociace, které mi vyvstávají, když se ohlížím za naším emočně nabitým společně prožitým týdnem, který pro nás perfektně připravili a uskutečnili Food Reformers společně s Marcem a Lorenzem. Jsem moc vděčná Food Reformers a spoluorganizátorům – Iben, Melině, dobrovolníkům, a Marcovi a Lorenzovi – za výjimečně přínosný projekt, který pro mě osobně znamenal skutečně důležitý a silný zážitek. Za nejcennější pro své další působení považuji získané poznatky o tom, jak lidi z potenciálně rozdělené a fragmentarizované komunity spojovat a jak neotřele mediovat konflikty.

I přes neutuchající dánské počasí se na konci projektu zdálo, že se nám nikomu domů nechce. A i když jsme spolu byli jen týden, sdíleli jsme v tu chvíli pocit, že jsme komunita, kam patříme. Tento kurz se mi zaryl pod kůži a posunul moje vnímání komunit i moje uvažování o sounáležitosti. Vřele bych doporučila další kurzy pod záštitou této skvělé organizace a kurzy vedené Lorenzem a Marcem – silný zážitek zaručen!

Františka

Možná se ti bude líbit